Manažment zmien

Školenie je posledným a mimoriadne dôležitým procesom implementácie nových riešení. Čím viac si človek na nástroje zvykne, tým viac sa zvýši produktivita a efektívnosť automatizovanej práce.

Change management

Osobitný dôraz kladieme na proces riadenia zmien vrátane: prechod alebo transformáciu cieľov, procesov alebo technológií organizácie.


Vytvárame stratégie implementácie zmien a rozvoja projektov s cieľom maximalizovať efektívnosť a ziskovosť implementácií. Ide o systematický proces, ktorý je prispôsobený potrebám našich zákazníkov.

hands

 

Rozlišujeme tri typy školení:

 

Úvodné školenie. Poskytnutie pevných základov, potrebných znalostí na prácu s novými nástrojmi, hneď po začatí implementácie produktu.

 

Pravidelné. Plánované, cyklické školenie. Umožňujú systematizovať vedomosti a učiť sa o nových implementáciách.

 

Na požiadanie. Na podnet príjemcu služby.