Tagy: udržateľný rozvoj

22.05

2024

1. Medzinárodný Poľsko-Česko-Slovenský kongres o Odpadovom Hospodárstve.

V dňoch 22. - 24. mája sa zúčastňujeme na 1. Medzinárodnom Poľsko-Česko-Slovenskom kongrese o Odpadovom Hospodárstve.

AppClips screens

13.09

2023

AppClips iMKA – nákup lístkov a parkovné ešte rýchlejšie pre cestujúcich v Krakove!

Spustili sme novú službu, ktorá vám umožní kúpiť si lístok alebo zaplatiť za parkovanie bez nutnosti inštalácie aplikácie.

garbage-truck-6756670_1280

11.08

2023

Odpadové hospodárstvo vo verejnom sektore: výzvy a stratégie

Miestne orgány zavádzajú účinné systémy zberu, spracovania a likvidácie odpadu, ktoré minimalizujú škody na životnom prostredí a verejnom zdraví.

smart city

29.06

2023

Smart city – podľa vašich potrieb

Ako vytvoriť z mesta priestor, ktorý bude priateľský pre obyvateľov, turistov alebo podnikateľov? Ako uspokojiť potreby užívateľov a zvýšiť efektívnosť mestskej infraštruktúry?

miniaturka

25.05

2023

61. zjazd KFDZOM v Kolobrzegu. (v Poľsku)

Riaditeľ divízie špecializovaných systémov Dariusz Ciaputa a obchodný riaditeľ Wojciech Stawinski zo ELTE Group sa zúčastňujú na 61. ročníku KFDZOM v Kolobrzegu.

Olomouc_553 (1)

12.05

2023

Komunálny veľtrh – Olomouc 17-19.05

17.-19. mája sa zúčastníme komunálneho veľtrhu v Olomouci (Česká republika), ktorý organizuje MDLEXPO

Aplikacja dla projektu Małopolska Karta Aglomeracyjna

24.04

2023

iMKA2.0 – spustenie aplikácie pre cestujúcich

Nová verzia aplikácie pre cestujúcich - iMKA2.0. umožňuje okrem iného nákup cestovných lístkov, plánovanie cesty, platbu za parkovanie

britian

31.08

2022

Spustili sme nové servisné miesto v Spojenom kráľovstve

Neustále posilňujeme partnerstvá s miestnymi podnikmi. Náš hardvérový a softvérový servis sídli v Edinburghu.

KFDOZOM

27.05

2022

Išlo o 59. národné fórum riaditeľov spoločností zaoberajúcich sa nakladaním s odpadmi Convent City Cleaning System

V Ustke sa stretli riaditelia zariadení na spracovanie komunálneho odpadu z celého Poľska a zástupcovia spoločností zaoberajúcich sa odpadovým hospodárstvom.

ART IS IMPORTANT

09.05

2022

Prečo umelecké a kultúrne skupiny potrebujú podporu viac ako kedykoľvek predtým?

V piatok 6. mája sa v galérii W Przyziemiu konala vernisáž výstavy Tvorivý odpor

complete-training

27.04

2022

Náš systém SEPAN a riešenie problémov

Tentoraz sme boli hostiteľmi v Českej republike, kde sme poskytli školenie o používaní systému SEPAN.

SLOVAK PUBLIC WORKS ASSOCIATION CONVENT

22.06

2021

Fórum riaditeľov mestských čističiek

Uskutočnil sa ďalší ročník odvetvového stretnutia riaditeľov mestských čistiacich spoločností za účasti zástupcov skupiny ELTE.