27.05.2022

Išlo o 59. národné fórum riaditeľov spoločností zaoberajúcich sa nakladaním s odpadmi Convent City Cleaning System

V Ustke sa stretli riaditelia zariadení na spracovanie komunálneho odpadu z celého Poľska a zástupcovia spoločností, ktoré podporujú národné odpadové hospodárstvo.

KFDOZOM

V Ustke sa stretli riaditelia zariadení na spracovanie komunálneho odpadu z celého Poľska a zástupcovia spoločností, ktoré podporujú národné odpadové hospodárstvo.

 

Hostiteľmi konventu boli: INNEKO Sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp. oraz Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Wejherowie. Spoločnosť ELTE GROUP zastupovali riaditelia Wojciech Stawinski a Dariusz Ciaputa.


Zarząd Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast – KFDZOM, sú miestom stretnutia vedúcich pracovníkov všetkých subjektov zapojených do odpadového hospodárstva a čistenia miest. Stretnutie poskytuje príležitosť oboznámiť sa s najnovšími predpismi a otázkami ovplyvňujúcimi fungovanie celého odvetvia, uľahčuje osobné kontakty a vzájomnú výmenu poznatkov a skúseností.


Počas kongresu majú súkromné spoločnosti možnosť prezentovať širokú škálu svojich výrobkov a služieb pre toto odvetvie. Kongres je tiež ideálnym miestom na poďakovanie a ocenenie spoločností za ich mimoriadne úspechy a aktivity v oblasti odpadového hospodárstva.


Podujatie sa uskutoční v dňoch 25. – 27. mája 2022 v Hotelu “Grand Lubicz”.

Dalšie novinky

12.04.2024

Kielce Veľtrh EKOTECH za nami

Skončil sa 24. ročník veľtrhu ochrany životného prostredia a odpadového hospodárstva Ekotech.

10.04.2024

III Konvent o odbornej príprave a integrácii IBK

Elte Group dołączyło do grona partnerów III Zjazdu Szkoleniowo-Integracyjnego IBK.

4.04.2024

ELTE GROUP na veľtrhu EKOTECH

Nadchádzajúci 24. ročník veľtrhu EKOTECH sa uskutoční v dňoch 10. až 11. apríla 2024 na výstavisku Targi Kielce. Ekológia a inovácie na jednom mieste !