25.05.2023

61. zjazd KFDZOM v Kolobrzegu. (v Poľsku)

Riaditeľ divízie špecializovaných systémov Dariusz Ciaputa a obchodný riaditeľ Wojciech Stawinski reprezentovali ELTE Group na tohtoročnom 61. zjazde Národného fóra riaditeľov mestských čističiek v Kołobrzegu.

miniaturka

Národné fórum riaditeľov komunálnych upratovacích spoločností je špeciálnym miestom určeným pre vedúcich pracovníkov spoločností pôsobiacich v komunálnom sektore. Toto zhromaždenie je príležitosťou konfrontovať najnovšie právne predpisy a témy, ktoré majú významný vplyv na fungovanie celého odvetvia. Zároveň poskytuje účastníkom vynikajúcu platformu na výmenu poznatkov a skúseností.

 

Počas fóra majú účastníci možnosť aktualizovať svoje znalosti o predpisoch a aktuálnych trendoch a inováciách v komunálnom sektore. Nové predpisy v oblasti životného prostredia, udržateľnosti, odpadového hospodárstva a energetickej efektívnosti prediskutujú a analyzujú významní odborníci a odborníci z praxe, ktorí majú vzťah k tomuto sektoru.

 

KFDZOM je predovšetkým priestorom na výmenu skúseností a osvedčených postupov v oblasti odpadového hospodárstva a čistenia miest. Spolupráca medzi zástupcami rôznych subjektov súvisiacich s komunálnym odvetvím umožňuje lepšie pochopiť spoločné výzvy a hľadať inovatívne riešenia. Vďaka tomu fórum zohráva kľúčovú úlohu pri rozvoji odvetvia a zvyšovaní štandardov environmentálneho manažérstva.

 

Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o. plní úlohu hostiteľa miesta, zatiaľ čo Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych “ORLI STAW” Sp. z o.o. je hostiteľom dohovoru (označenie).

Dalšie novinky

23.05.2024

ZHRNUTIE IFAT 2024

Tohtoročný IFAT Mníchov 2024 bol rekordným podujatím. Zúčastnilo sa na ňom 3 211 vystavovateľov zo 61 krajín.

22.05.2024

1. Medzinárodný Poľsko-Česko-Slovenský kongres o Odpadovom Hospodárstve.

V dňoch 22. - 24. mája sa zúčastňujeme na 1. Medzinárodnom Poľsko-Česko-Slovenskom kongrese o Odpadovom Hospodárstve.

10.05.2024

IFAT Mníchov 2024 – pred nami

Čaká vás najväčší a najvýznamnejší svetový veľtrh v oblasti vodného hospodárstva, odpadových vôd, odpadov a surovín.