25.05.2023

 61. Zjazd KFDZOM w Kołobrzegu.

Dyrektor pionu do spraw systemów dedykowanych Dariusz Ciaputa oraz Wojciech Stawiński, dyrektor handlowy, reprezentują firmę ELTE Group na tegorocznym 61. Zjeździe Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast w Kołobrzegu.

miniaturka

Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast jest szczególnym miejscem dedykowanym kadrze zarządzającej firm działających w sektorze komunalnym. Zjazd ten jest okazją do skonfrontowania się z najnowszymi przepisami i tematami mającymi istotny wpływ na funkcjonowanie całej branży. Stanowi również doskonałą platformę do wymiany wiedzy i doświadczeń między uczestnikami.

 

Podczas Forum, uczestnicy mają możliwość zaktualizowania swojej wiedzy dotyczącej regulacji prawnych oraz obecnych trendów i innowacji w branży komunalnej. Nowe przepisy dotyczące ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, gospodarki odpadami i efektywności energetycznej są omawiane i analizowane przez wybitnych ekspertów i praktyków związanych z sektorem.

 

KFDZOM do przede wszystkim przestrzeń wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie gospodarki odpadami i oczyszczania miast. Współpraca między przedstawicielami różnych podmiotów związanych z branżą komunalną pozwala na lepsze zrozumienie wspólnych wyzwań i poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań. Dzięki temu Forum odgrywa kluczową rolę w rozwoju sektora i podnoszeniu standardów zarządzania w zakresie ochrony środowiska.

 

Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o. pełni rolę gospodarza terenu, natomiast Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „ORLI STAW” Sp. z o.o. jest gospodarzem Zjazdu (oznaczenia).

Pozostałe artykuły

19.05.2023

Kongres ZOVP SR – Słowacja, Patince

Krajowy Kongres Słowackiego Stowarzyszenia Robót Publicznych odbędzie się 25-26 maja 2023 roku, w miejscowości Patince.

12.05.2023

Targi komunalne Olomouc 17-19.05

W dniach 17-19 maja będziemy uczestniczyć targach komunalnych w Olomouc (Czechy).

24.04.2023

iMKA2.0 – wdrożenie dla Zarządu Dróg Wojewódzkich

Nowa wersja aplikacji dla pasażerów – iMKA2.0. umożliwiająca m.in. zakup biletów, planowanie podróży, opłacenie parkowania