25.05.2023

 61. Zjazd KFDZOM w Kołobrzegu.

Dyrektor pionu do spraw systemów dedykowanych Dariusz Ciaputa oraz Wojciech Stawiński, dyrektor handlowy, reprezentują firmę ELTE Group na tegorocznym 61. Zjeździe Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast w Kołobrzegu.

miniaturka

Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast jest szczególnym miejscem dedykowanym kadrze zarządzającej firm działających w sektorze komunalnym. Zjazd ten jest okazją do skonfrontowania się z najnowszymi przepisami i tematami mającymi istotny wpływ na funkcjonowanie całej branży. Stanowi również doskonałą platformę do wymiany wiedzy i doświadczeń między uczestnikami.

 

Podczas Forum, uczestnicy mają możliwość zaktualizowania swojej wiedzy dotyczącej regulacji prawnych oraz obecnych trendów i innowacji w branży komunalnej. Nowe przepisy dotyczące ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, gospodarki odpadami i efektywności energetycznej są omawiane i analizowane przez wybitnych ekspertów i praktyków związanych z sektorem.

 

KFDZOM do przede wszystkim przestrzeń wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie gospodarki odpadami i oczyszczania miast. Współpraca między przedstawicielami różnych podmiotów związanych z branżą komunalną pozwala na lepsze zrozumienie wspólnych wyzwań i poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań. Dzięki temu Forum odgrywa kluczową rolę w rozwoju sektora i podnoszeniu standardów zarządzania w zakresie ochrony środowiska.

 

Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o. pełni rolę gospodarza terenu, natomiast Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „ORLI STAW” Sp. z o.o. jest gospodarzem Zjazdu (oznaczenia).

Pozostałe artykuły

10.05.2024

IFAT Munich 2024 – przed nami

Przed nami największe i wiodące na świecie targi gospodarki wodnej, ściekowej, odpadami i surowcami.

12.04.2024

Kieleckie Targi EKOTECH za nami

Zakończyła się 24 edycja Targów Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Ekotech.

11.04.2024

III Zjazd Szkoleniowo-Integracyjny IBK

Elte Group dołączyło do grona partnerów III Zjazdu Szkoleniowo-Integracyjnego IBK.