25.05.2023

 61. Zjazd KFDZOM w Kołobrzegu.

Dyrektor pionu do spraw systemów dedykowanych Dariusz Ciaputa oraz Wojciech Stawiński, dyrektor handlowy, reprezentują firmę ELTE Group na tegorocznym 61. Zjeździe Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast w Kołobrzegu.

miniaturka

Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast jest szczególnym miejscem dedykowanym kadrze zarządzającej firm działających w sektorze komunalnym. Zjazd ten jest okazją do skonfrontowania się z najnowszymi przepisami i tematami mającymi istotny wpływ na funkcjonowanie całej branży. Stanowi również doskonałą platformę do wymiany wiedzy i doświadczeń między uczestnikami.

 

Podczas Forum, uczestnicy mają możliwość zaktualizowania swojej wiedzy dotyczącej regulacji prawnych oraz obecnych trendów i innowacji w branży komunalnej. Nowe przepisy dotyczące ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, gospodarki odpadami i efektywności energetycznej są omawiane i analizowane przez wybitnych ekspertów i praktyków związanych z sektorem.

 

KFDZOM do przede wszystkim przestrzeń wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie gospodarki odpadami i oczyszczania miast. Współpraca między przedstawicielami różnych podmiotów związanych z branżą komunalną pozwala na lepsze zrozumienie wspólnych wyzwań i poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań. Dzięki temu Forum odgrywa kluczową rolę w rozwoju sektora i podnoszeniu standardów zarządzania w zakresie ochrony środowiska.

 

Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o. pełni rolę gospodarza terenu, natomiast Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „ORLI STAW” Sp. z o.o. jest gospodarzem Zjazdu (oznaczenia).

Pozostałe artykuły

23.10.2023

Po targach POLECO – podsumowanie

W minionym tygodniu mieliśmy okazję uczestniczyć w Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POLECO 2023, które odbyły się w Poznaniu.

13.09.2023

AppClips iMKA – zakup biletu i opłaty za postój jeszcze szybsze dla podróżujących w Krakowie!

Uruchomiliśmy nową usługę umożliwiająca zakup biletu czy opłatę za postój bez konieczności instalowania aplikacji.

5.09.2023

Bezprzewodowa magia, czyli system identyfikacji RFID

Technologia RFID jest wykorzystywana w wielu branżach i aspektach naszego codziennego życia. Pomaga optymalizować procesy i oszczędzać pieniądze.