Tagy: podujatia

23.05

2024

ZHRNUTIE IFAT 2024

Tohtoročný IFAT Mníchov 2024 bol rekordným podujatím. Zúčastnilo sa na ňom 3 211 vystavovateľov zo 61 krajín.

22.05

2024

1. Medzinárodný Poľsko-Česko-Slovenský kongres o Odpadovom Hospodárstve.

V dňoch 22. - 24. mája sa zúčastňujeme na 1. Medzinárodnom Poľsko-Česko-Slovenskom kongrese o Odpadovom Hospodárstve.

ekotech

12.04

2024

Kielce Veľtrh EKOTECH za nami

Skončil sa 24. ročník veľtrhu ochrany životného prostredia a odpadového hospodárstva Ekotech.

IBK

10.04

2024

III Konvent o odbornej príprave a integrácii IBK

Elte Group dołączyło do grona partnerów III Zjazdu Szkoleniowo-Integracyjnego IBK.

EKOTECH

04.04

2024

ELTE GROUP na veľtrhu EKOTECH

Nadchádzajúci 24. ročník veľtrhu EKOTECH sa uskutoční v dňoch 10. až 11. apríla 2024 na výstavisku Targi Kielce. Ekológia a inovácie na jednom mieste !

mapa_Austria

03.04

2024

Stretnutie priemyslu vo Wappensaal v obci Treffen am Ossiacher See

Skupina ELTE spolu s FCC predstavila identifikačné systémy založené na RFID.

Poleco 2023

23.10

2023

Po veľtrhu POLECO – zhrnutie

Minulý týždeň sme mali možnosť zúčastniť sa na medzinárodnom veľtrhu ochrany životného prostredia POLECO 2023, ktorý sa konal v poľskej Poznani.

miniaturka

25.05

2023

61. zjazd KFDZOM v Kolobrzegu. (v Poľsku)

Riaditeľ divízie špecializovaných systémov Dariusz Ciaputa a obchodný riaditeľ Wojciech Stawinski zo ELTE Group sa zúčastňujú na 61. ročníku KFDZOM v Kolobrzegu.

Patince castle

19.05

2023

Kongres ZOVP SR-Slovensko, Patince

ZOVP SR sa bude konať 25. - 26. mája 2023 v Patinciach.

11.04

2023

Druhý ročník konferencie v Deteniciach

Konferencia v Deteniciach je významným podujatím, na ktorom sa stretávajú odborníci z oblasti technológií a odpadového hospodárstva.

ekotech-kielce-fairs

02.03

2023

ELTE Group na veľtrhu EKOTECH

Veľtrh EKOTECH v Kielcach, ktorý sa bude konať 8. až 9. marca, bude venovaný problematike racionálneho nakladania s odpadmi.

Podsumowanie

16.01

2023

Veľtrhy, stretnutia, konferencie – prehľad za rok 2022

Minulý rok sa vyznačoval vysokou aktivitou na podujatiach v odvetví. Boli sme prítomní na veľtrhoch a konferenciách.

ELTE TRUCK

23.06

2022

RWM2022

Organizátori sľubujú viac ako 12 000 návštevníkov z celého sveta vrátane odborníkov na odpadové hospodárstvo.

SLOVAK PUBLIC WORKS ASSOCIATION CONVENT

25.05

2022

Konvent Slovenského zväzu verejných prác – účet

Na kongrese ZOVP (Združenie Organizácií Verejných Prác) sme sa zúčastnili ako partner podujatia.

happy-easter-for-everyone

14.04

2022

Prajeme našej komunite šťastnú Veľkú noc!

Všetkým zamestnancom, zákazníkom a našej fantastickej komunite želáme šťastnú Veľkú noc.