3.04.2024

Stretnutie priemyslu vo Wappensaal v obci Treffen am Ossiacher See

mapa_Austria

Vo februári 2024 sa vo Wappensaal v obci Treffen am Ossiacher See konalo stretnutie o identifikačných systémoch RFID v komunálnom priemysle. Podujatie zorganizovala spoločnosť FCC spolu s obcou Treffen am Ossiacher See. Na podujatí sa zúčastnili aj ďalšie zainteresované obce.

 

Spoločne so skupinou ELTE mala spoločnosť FCC možnosť demonštrovať výhody, ktoré pre obec a obecné podniky prináša vybavenie kontajnerov transpondérmi RFID. Plne automatický systém nainštalovaný na smetiarskych vozidlách dokumentuje prácu vykonávanú obecnou spoločnosťou.

 

Najväčším prínosom pre obce s prístupom k údajom je, že obyvateľom sa fakturuje skutočný počet vyzbieraných kontajnerov. Ďalšou výhodou prístupu k živým údajom je možnosť rýchlo reagovať na sťažnosti obyvateľov.

mapa_Austria

Dalšie novinky

23.05.2024

ZHRNUTIE IFAT 2024

Tohtoročný IFAT Mníchov 2024 bol rekordným podujatím. Zúčastnilo sa na ňom 3 211 vystavovateľov zo 61 krajín.

22.05.2024

1. Medzinárodný Poľsko-Česko-Slovenský kongres o Odpadovom Hospodárstve.

V dňoch 22. - 24. mája sa zúčastňujeme na 1. Medzinárodnom Poľsko-Česko-Slovenskom kongrese o Odpadovom Hospodárstve.

10.05.2024

IFAT Mníchov 2024 – pred nami

Čaká vás najväčší a najvýznamnejší svetový veľtrh v oblasti vodného hospodárstva, odpadových vôd, odpadov a surovín.