22.05.2024

1. Medzinárodný Poľsko-Česko-Slovenský kongres o Odpadovom Hospodárstve.

Zjazd Národného fóra riaditeľov mestských čistiarní sa po prvýkrát uskutoční v novom formáte ako - 1. Medzinárodný Poľsko-Česko-Slovenský kongres Odpadového Hospodárstva, 63. Zjazd Národného Fóra Riaditeľov a Mestských Čistiarní. Podujatie sa uskutoční v dňoch 22- 24 mája 2024 v Karpaczi, na ktorom sa radi zúčastníme.

Zjazd Národného fóra riaditeľov mestských čistiarní sa po prvýkrát uskutoční v novom formáte ako – 1. Medzinárodný Poľsko-Česko-Slovenský kongres Odpadového Hospodárstva, 63. Zjazd Národného Fóra Riaditeľov a Mestských Čistiarní. Podujatie sa uskutoční v dňoch 22. – 24. mája 2024 v Karpaczi, na ktorom sa radi zúčastníme.

 

1. Medzinárodný Poľsko-Česko-Slovenský kongres Odpadového Hospodárstva predstavuje platformu na výmenu poznatkov a skúseností pre manažérov všetkých subjektov pôsobiacich v oblasti odpadového hospodárstva a čistenia miest v Poľsku, Českej republike a na Slovensku.

 

Počas kongresu majú účastníci možnosť:
– oboznámiť sa s najnovšou legislatívou a trendmi v tomto sektore,
– diskutovať o aktuálnych problémoch a výzvach, ktorým čelia prevádzkovatelia v tomto sektore,
– vymeniť si osvedčené postupy a riešenia a
– nadviazať kontakty a spolupracovať s ďalšími odborníkmi z odvetvia.

 

Program kongresu TU

 

Kongres o odpadovom hospodárstve je cenným podujatím, ktoré umožňuje vedúcim pracovníkom rozšíriť si svoje vedomosti, odborne sa rozvíjať a prispievať k rozvoju odvetvia odpadového hospodárstva a čistenia miest.

Dalšie novinky

23.05.2024

ZHRNUTIE IFAT 2024

Tohtoročný IFAT Mníchov 2024 bol rekordným podujatím. Zúčastnilo sa na ňom 3 211 vystavovateľov zo 61 krajín.

10.05.2024

IFAT Mníchov 2024 – pred nami

Čaká vás najväčší a najvýznamnejší svetový veľtrh v oblasti vodného hospodárstva, odpadových vôd, odpadov a surovín.

12.04.2024

Kielce Veľtrh EKOTECH za nami

Skončil sa 24. ročník veľtrhu ochrany životného prostredia a odpadového hospodárstva Ekotech.