27.04.2022

Náš systém SEPAN a riešenie problémov

Ďalšie školenie SEPAN je za nami. Tentoraz ELTE zavítala do Českej republiky na pozvanie spoločnosti Stavre-Envi s.r.o.. Demonštrovali sme celú cestu systému, od generovania hlásení až po smerovanie vozidiel.

complete-training

Na školení sa okrem iných zúčastnili aj majitelia spoločností. Na stretnutí sme predstavili najdôležitejšie otázky súvisiace so systémom, t. j. plánovanie, priebežné monitorovanie procesov zberu odpadu a vytváranie správ o realizácii služieb komunálnymi spoločnosťami.


Školenia sú jedným z prvkov rozvíjajúcich naše vzájomné partnerstvo. Zameriavame sa na praktické aspekty systému. Cieľom každého nášho školenia je odovzdanie vedomostí, ktoré zaručia úspech partnerov.


Výsledkom stretnutia v Českej republike je prehĺbenie spolupráce a perspektíva ďalšieho rozvoja. Začali sme proces prípravy nových riešení. Stretnutiu predsedal Daniel Blankała.

complete-training

Dalšie novinky

23.05.2024

ZHRNUTIE IFAT 2024

Tohtoročný IFAT Mníchov 2024 bol rekordným podujatím. Zúčastnilo sa na ňom 3 211 vystavovateľov zo 61 krajín.

22.05.2024

1. Medzinárodný Poľsko-Česko-Slovenský kongres o Odpadovom Hospodárstve.

V dňoch 22. - 24. mája sa zúčastňujeme na 1. Medzinárodnom Poľsko-Česko-Slovenskom kongrese o Odpadovom Hospodárstve.

10.05.2024

IFAT Mníchov 2024 – pred nami

Čaká vás najväčší a najvýznamnejší svetový veľtrh v oblasti vodného hospodárstva, odpadových vôd, odpadov a surovín.