27.04.2022

Náš systém SEPAN a riešenie problémov

Ďalšie školenie SEPAN je za nami. Tentoraz ELTE zavítala do Českej republiky na pozvanie spoločnosti Stavre-Envi s.r.o.. Demonštrovali sme celú cestu systému, od generovania hlásení až po smerovanie vozidiel.

complete-training

Na školení sa okrem iných zúčastnili aj majitelia spoločností. Na stretnutí sme predstavili najdôležitejšie otázky súvisiace so systémom, t. j. plánovanie, priebežné monitorovanie procesov zberu odpadu a vytváranie správ o realizácii služieb komunálnymi spoločnosťami.


Školenia sú jedným z prvkov rozvíjajúcich naše vzájomné partnerstvo. Zameriavame sa na praktické aspekty systému. Cieľom každého nášho školenia je odovzdanie vedomostí, ktoré zaručia úspech partnerov.


Výsledkom stretnutia v Českej republike je prehĺbenie spolupráce a perspektíva ďalšieho rozvoja. Začali sme proces prípravy nových riešení. Stretnutiu predsedal Daniel Blankała.

complete-training

Dalšie novinky

19.12.2023

Veselé Vianoce

23.10.2023

Po veľtrhu POLECO – zhrnutie

Minulý týždeň sme mali možnosť zúčastniť sa na medzinárodnom veľtrhu ochrany životného prostredia POLECO 2023, ktorý sa konal v poľskej Poznani.

13.09.2023

AppClips iMKA – nákup lístkov a parkovné ešte rýchlejšie pre cestujúcich v Krakove!

Spustili sme novú službu, ktorá vám umožní kúpiť si lístok alebo zaplatiť za parkovanie bez nutnosti inštalácie aplikácie.