12.05.2023

Komunálny veľtrh – Olomouc 17-19.05

V dňoch 17. - 19. mája sa zúčastníme komunálneho veľtrhu v Olomouci (Česká republika), ktorý organizuje spoločnosť MDLEXPO s.r.o. pod záštitou Svazu miest a obcí Českej republiky SMO.

Olomouc_553 (1)

Na veľtrhu sa bude diskutovať o otázkach týkajúcich sa fungovania menších miest a obcí a o podpore činností v oblasti odpadového hospodárstva a recyklácie. Budeme diskutovať o tom, ako zabezpečiť bezpečnú budúcnosť a udržateľný rozvoj prostredníctvom využívania vhodného know-how.   Okrem toho sa predstaví najnovší vývoj v oblasti obnoviteľných zdrojov energie vrátane výroby elektrickej energie, ktorá sa využíva na optimálne vykurovanie a chladenie budov.

 

Témy prednášok, konferencií, workshopov, “okrúhlych stolov” a panelových diskusií:

 

– Modro-zelená infraštruktúra

– Technológia diaľkového odpočtu energie, portálové služby a ich využitie.

– Prečo by sa obce mali zaujímať o budovanie vlastnej infraštruktúry optických sietí

– Skúsenosti z realizácie domových čističiek odpadových vôd pre obce (kedy realizovať a kedy hľadať iné riešenia)

– Budovanie detských skupín z Národného plánu sanácie

– Ako efektívne budovať a modernizovať verejné osvetlenie v obciach a mestách

– Doprava a energetika s nulovými emisiami

– Ako financovať nové elektromobily a príslušenstvo (napr. nabíjacie stanice) v obci

– Kybernetická bezpečnosť, práca so súbormi, digitalizácia, ochrana údajov, verejné obstarávanie, energetická bezpečnosť, komunálna energetika, odpadové a cestné hospodárstvo, šport a rekreácia v praxi obcí a miest.

– Krízové riadenie, civilná ochrana a civilná obrana v praxi miest a obcí.

 

Srdečne vás pozývame na podujatie. Registrovať sa môžete na adrese: https://komunalniveletrh.cz/program/

Olomouc

Dalšie novinky

19.12.2023

Veselé Vianoce

23.10.2023

Po veľtrhu POLECO – zhrnutie

Minulý týždeň sme mali možnosť zúčastniť sa na medzinárodnom veľtrhu ochrany životného prostredia POLECO 2023, ktorý sa konal v poľskej Poznani.

13.09.2023

AppClips iMKA – nákup lístkov a parkovné ešte rýchlejšie pre cestujúcich v Krakove!

Spustili sme novú službu, ktorá vám umožní kúpiť si lístok alebo zaplatiť za parkovanie bez nutnosti inštalácie aplikácie.