12.05.2023

Komunálny veľtrh – Olomouc 17-19.05

V dňoch 17. - 19. mája sa zúčastníme komunálneho veľtrhu v Olomouci (Česká republika), ktorý organizuje spoločnosť MDLEXPO s.r.o. pod záštitou Svazu miest a obcí Českej republiky SMO.

Olomouc_553 (1)

Na veľtrhu sa bude diskutovať o otázkach týkajúcich sa fungovania menších miest a obcí a o podpore činností v oblasti odpadového hospodárstva a recyklácie. Budeme diskutovať o tom, ako zabezpečiť bezpečnú budúcnosť a udržateľný rozvoj prostredníctvom využívania vhodného know-how.   Okrem toho sa predstaví najnovší vývoj v oblasti obnoviteľných zdrojov energie vrátane výroby elektrickej energie, ktorá sa využíva na optimálne vykurovanie a chladenie budov.

 

Témy prednášok, konferencií, workshopov, “okrúhlych stolov” a panelových diskusií:

 

– Modro-zelená infraštruktúra

– Technológia diaľkového odpočtu energie, portálové služby a ich využitie.

– Prečo by sa obce mali zaujímať o budovanie vlastnej infraštruktúry optických sietí

– Skúsenosti z realizácie domových čističiek odpadových vôd pre obce (kedy realizovať a kedy hľadať iné riešenia)

– Budovanie detských skupín z Národného plánu sanácie

– Ako efektívne budovať a modernizovať verejné osvetlenie v obciach a mestách

– Doprava a energetika s nulovými emisiami

– Ako financovať nové elektromobily a príslušenstvo (napr. nabíjacie stanice) v obci

– Kybernetická bezpečnosť, práca so súbormi, digitalizácia, ochrana údajov, verejné obstarávanie, energetická bezpečnosť, komunálna energetika, odpadové a cestné hospodárstvo, šport a rekreácia v praxi obcí a miest.

– Krízové riadenie, civilná ochrana a civilná obrana v praxi miest a obcí.

 

Srdečne vás pozývame na podujatie. Registrovať sa môžete na adrese: https://komunalniveletrh.cz/program/

Olomouc

Dalšie novinky

23.05.2024

ZHRNUTIE IFAT 2024

Tohtoročný IFAT Mníchov 2024 bol rekordným podujatím. Zúčastnilo sa na ňom 3 211 vystavovateľov zo 61 krajín.

22.05.2024

1. Medzinárodný Poľsko-Česko-Slovenský kongres o Odpadovom Hospodárstve.

V dňoch 22. - 24. mája sa zúčastňujeme na 1. Medzinárodnom Poľsko-Česko-Slovenskom kongrese o Odpadovom Hospodárstve.

10.05.2024

IFAT Mníchov 2024 – pred nami

Čaká vás najväčší a najvýznamnejší svetový veľtrh v oblasti vodného hospodárstva, odpadových vôd, odpadov a surovín.