12.05.2023

Komunální veletrh – Olomouc 17-19.05

Ve dnech 17. až 19. května se zúčastníme komunálního veletrhu v Olomouci (Česká republika), který pořádá MDLEXPO s.r.o. pod záštitou Svazu měst a obcí ČR SMO.

Olomouc_553 (1)

Na veletrhu se budou projednávat otázky související s fungováním menších měst a obcí a s podporou odpadového hospodářství a recyklačních aktivit. Budeme diskutovat o tom, jak zajistit bezpečnou budoucnost a udržitelný rozvoj pomocí vhodného know-how.   Kromě toho bude představen nejnovější vývoj v oblasti obnovitelných zdrojů energie, včetně výroby elektřiny využívané pro optimální vytápění a chlazení budov. 

 

Témata přednášek, konferencí, workshopů, kulatých stolů a panelových diskusí:

– Modrozelená infrastruktura

– Technologie dálkového měření energie, portálové služby a jejich využití.

– Proč by se obce měly zajímat o budování vlastní infrastruktury optických sítí.

– Zkušenosti z realizace domovních čistíren odpadních vod pro obce (kdy realizovat a kdy se poohlédnout po jiných řešeních).

– Budování dětských skupin z Národního sanačního plánu

– Jak efektivně budovat a modernizovat veřejné osvětlení v obcích a městech

– Bezemisní doprava a energetika

– Jak financovat nová elektrická vozidla a příslušenství (např. dobíjecí stanice) v obci

– Kybernetická bezpečnost, práce se soubory, digitalizace, ochrana dat, veřejné zakázky, energetická bezpečnost, komunální energetika, odpadové a silniční hospodářství, sport a rekreace v praxi obcí a měst.

– Krizové řízení, ochrana obyvatelstva a civilní obrana v komunální praxi.

Srdečně vás na akci zveme. Registrovat se můžete na adrese: https://komunalniveletrh.cz/program/.

Olomouc

Další novinky

23.05.2024

SHRNUTÍ IFAT 2024

Letošní IFAT Mnichov 2024 byl rekordní akcí. Zúčastnilo se jí 3 211 vystavovatelů z 61 zemí.

22.05.2024

1. Mezinárodní Polsko-Česko-Slovenský kongres Odpadového Hospodářství.

Ve dnech 22.-24. května se účastníme 1. Mezinárodního Polsko-Česko-Slovenského kongresu Odpadového Hospodářství.

10.05.2024

IFAT Mnichov 2024 – před námi

Čeká vás největší a nejvýznamnější světový veletrh hospodaření s vodou, odpadními vodami, odpady a surovinami.