Telemetrické systémy

Route GPS

Telemetrické systémy umožňuje zaznamenávať údaje o polohe vozidla, rýchlosti, smere pohybu a údaje zo snímačov a rozhraní.

Zariadenia GPS/GSM

Zariadenia GPS/GSM sa používajú na lokalizáciu a monitorovanie objektov pomocou GPS a prenosu údajov GSM.

Lokátor GPS L2

Lokalizator siemens przod

Certifikovaný lokátor na monitorovanie lokomotív v reálnom čase

Kontrola paliva

Systém umožňuje monitorovanie paliva v koľajovom vozidle pomocou mikroprocesorovej sondy a prietokomeru.

Monitorovanie využívania

Monitorovanie prevádzky lokomotívy čítaním údajov zo zbernice CAN-BUS (napr. stav paliva, spotreba, teplota).

Meracie zariadenia a systémy

Meracie zariadenia na lokomotívach monitorujú prevádzkové parametre, umožňujú analýzu a optimalizáciu prevádzky a zabezpečujú bezpečnosť.

Železnice

Railway

Komplexné riešenie určené pre železnice vrátane softvéru na mieru a zariadení, ako sú tachografy, počítadlá vozňov a snímače paliva.

Manažment zmien

Change management

Školenie je posledným a veľmi dôležitým procesom implementácie nových riešení. Zvyšuje sa produktivita a efektívnosť automatizovanej práce

Implementácia

Implementation

Vieme, aká dôležitá je spolupráca v tejto oblasti, preto ponúkame celý rad implementačných služieb na uľahčenie riadenia.

Popredajná podpora

Aftersales Support

Chápeme a ceníme si spoluprácu založenú na dôvere. Ponúkame komplexnú popredajnú podporu v každej fáze našej spoločnej práce.

Analýza

assessment

Úspech každého projektu spočíva v identifikácii a pochopení potrieb klienta.

Manažment zdrojov

Asset Management

Na efektívne riadenie zdrojov potrebujete nástroje, ktoré zlepšujú prevádzku. Riešenia, ktoré pripravujeme, sú vyvinuté pre potreby každého klienta.