Lokátor GPS L2

Lokalizator siemens przod

Certifikovaný lokátor na monitorovanie lokomotív v reálnom čase

Kontrola paliva

Systém umožňuje monitorovanie paliva v koľajovom vozidle pomocou mikroprocesorovej sondy a prietokomeru.

Monitorovanie využívania

Monitorovanie prevádzky lokomotívy čítaním údajov zo zbernice CAN-BUS (napr. stav paliva, spotreba, teplota).

Meracie zariadenia a systémy

Meracie zariadenia na lokomotívach monitorujú prevádzkové parametre, umožňujú analýzu a optimalizáciu prevádzky a zabezpečujú bezpečnosť.

Železnice

Railway

Komplexné riešenie určené pre železnice vrátane softvéru na mieru a zariadení, ako sú tachografy, počítadlá vozňov a snímače paliva.

Manažment zmien

Change management

Školenie je posledným a veľmi dôležitým procesom implementácie nových riešení. Zvyšuje sa produktivita a efektívnosť automatizovanej práce

Implementácia

Implementation

Vieme, aká dôležitá je spolupráca v tejto oblasti, preto ponúkame celý rad implementačných služieb na uľahčenie riadenia.

Popredajná podpora

Aftersales Support

Chápeme a ceníme si spoluprácu založenú na dôvere. Ponúkame komplexnú popredajnú podporu v každej fáze našej spoločnej práce.

Analýza

assessment

Úspech každého projektu spočíva v identifikácii a pochopení potrieb klienta.

Správa databáz

Database management

Správa databáz pomáha pri vykonávaní komplexných inventúr

Manažment zdrojov

Asset Management

Na efektívne riadenie zdrojov potrebujete nástroje, ktoré zlepšujú prevádzku. Riešenia, ktoré pripravujeme, sú vyvinuté pre potreby každého klienta.

Mobilné aplikácie

Mobile Apps

Zobrazuje polohu vozidiel, ich parametre, zobrazenie a stavy snímačov nainštalovaných na objektoch vybavených zariadeniami Elte.

Check-in – Check-out

Check-in – Check-out - zdjecie 2

Systém umožňuje riadiť prejdenú vzdialenosť alebo počet zastávok bez nutnosti kupovať lístky.