Systemy telemetryczne

Route GPS

Systemy telemetryczne pozwalają na rejestrowanie danych o położeniu pojazdu, prędkości, kierunku ruchu oraz danych z podłączonych czujników i interfejsów.

Urządzenia GPS/GSM

Urządzenia GPS/GSM służą do lokalizacji i monitorowania obiektów za pomocą systemu GPS oraz transmisji danych GSM.

Monitorowanie eksploatacji

Monitorowanie eksploatacji lokomotywy poprzez odczyt danych z szyny CAN-BUS (np. poziom paliwa, zużycie, temperatura).

Lokalizator GPS L2

Lokalizator siemens przod

Certyfikowany lokalizator przeznaczony do monitorowania lokomotyw w czasie rzeczywistym

Urządzenia
i systemy pomiarowe

Urządzenia pomiarowe w lokomotywach monitorują parametry eksploatacyjne, umożliwiają analizę i optymalizację pracy oraz zapewniają bezpieczeństwo.

Kontrola paliwa

System umożliwia monitorowanie paliwa w pojeździe szynowym za pomocą sondy mikroprocesorowej i przepływomierza.

Tachograf ET-TACHO z modułem ATS

Tachograph ET-TACHO with SHP module

Tachograf wzbogacony o moduł ATS z pamięcią trwałą dostarcza informacji o punktach i kierunkach jazdy, w których ma być aktywowana funkcja ATS. Funkcja ATS jest aktywowana w odpowiednich punktach z wykorzystaniem informacji o aktualnej lokalizacji pociągu.

Tachograf kolejowy

Railroad tachograph

Tachograf ten wyposażony jest również w moduł GPS, dzięki któremu moduł GPS umożliwia precyzyjne określenie miejsca i czasu oraz godziny zdarzenia. Nasz tachograf posiada bezterminowe świadectwo eksploatacji wydane przez Urząd Transportu Kolejowego.

Zarządzanie rozwojem

Change management

Im bardziej człowiek oswaja się z narzędziami, tym bardziej wzrasta wydajność i efektywność zautomatyzowanej pracy.

Implementacja

Implementation

Wiemy jak ważna jest współpraca w tym zakresie, dlatego oferujemy pełen zakres usług wdrożeniowych ułatwiających zarządzanie.

Wsparcie posprzedażowe

Aftersales Support

Oferujemy kompleksowe wsparcie posprzedażowe. Jesteśmy obecni dla naszych klientów i partnerów na każdym etapie naszej wspólnej pracy.