Kontrola paliva

Systém umožňuje monitorovanie paliva v koľajovom vozidle pomocou mikroprocesorovej sondy a prietokomeru.

Monitorovanie využívania

Monitorovanie prevádzky lokomotívy čítaním údajov zo zbernice CAN-BUS (napr. stav paliva, spotreba, teplota).

Meracie zariadenia a systémy

Meracie zariadenia na lokomotívach monitorujú prevádzkové parametre, umožňujú analýzu a optimalizáciu prevádzky a zabezpečujú bezpečnosť.