Monitorowanie eksploatacji

Monitorowanie eksploatacji lokomotywy poprzez odczyt danych z szyny CAN-BUS (np. poziom paliwa, zużycie, temperatura).

Urządzenia
i systemy pomiarowe

Urządzenia pomiarowe w lokomotywach monitorują parametry eksploatacyjne, umożliwiają analizę i optymalizację pracy oraz zapewniają bezpieczeństwo.

Kontrola paliwa

System umożliwia monitorowanie paliwa w pojeździe szynowym za pomocą sondy mikroprocesorowej i przepływomierza.