Kontrola paliva

Systém umožňuje monitorovat palivo na kolejovém vozidle pomocí mikroprocesorové sondy a průtokoměru.

Měřicí zařízení a systémy

Měřící zařízení na lokomotivách monitoruje provozní parametry, umožňuje analýzu a optimalizaci provozu a zajišťuje bezpečnost.