Bezpečnost na železnici – spolupráce PKP LHS Zamość a ELTE

Hardware: Měřicí zařízení a systémy, Příslušenství, Sledování GPS, Tachografy
Odvětví: Železniční

Společnost PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o. (LHS)
v Zamośći poskytuje komplexní spediční, logistické a železniční dopravní služby; provádí také posunovací a údržbářské práce. Její činnost zahrnuje také pronájem kolejí, ramp, nákladišť, vleček, pozemků, kancelářských
a skladovacích prostor. Společnost provozuje překladiště
ve Szczebrzeszyně.

Výzvy

S cílem zvýšit úroveň bezpečnosti a zlepšit logistiku a dopravní operace se společnost LHS ze Zamośće rozhodla nabídnout systém ELTE určený pro železniční dopravu. Hlavními cíli modernizace bylo zavedení elektronických tachografů s funkcí SHP a implementace moderních řešení monitorování zařízení.

Řešení

ELTE vybavila lokomotivy společnosti LHS moderními tachografy s funkcí SHP (Self Train Braking). Použití takového zařízení nevyžaduje nákup a údržbu nákladných součástí traťové infrastruktury. Úkolem SHP je kontrolovat bdělost strojvedoucího při průjezdu pevnými zeměpisnými body, jako jsou vjezdové a výjezdové semafory a výstražné kotouče. Při vjezdu do určené oblasti se spustí postup bdělosti. Pokud strojvedoucí nereaguje na optický a následně akustický signál, modul SHP zahájí postup náhlého brzdění vlaku.


V paměti tachografu jsou uloženy informace o bodech a směrech jízdy, v nichž má být aktivována funkce SHP. V určených bodech se aktivuje na základě informací o aktuální poloze vlaku.


Kromě toho jsme zavedli rozsáhlý systém monitorování zařízení. Díky jedinečné konstrukci řídicí jednotky ET-GPS-GSM jsou kromě informací o aktuální poloze přenášeny také údaje z připojeného příslušenství, což umožňuje plnou kontrolu provozních parametrů lokomotiv. Jsou v nich instalovány mikroprocesorové sondy pro měření množství paliva, průtokoměry a již zmíněné tachografy s funkcí SHP. K systému byla připojena také čidla zaznamenávající teplotu chladicí kapaliny, otáčky spalovacího motoru a výkon hlavního generátoru. Takto získané informace umožňují řídit způsob a míru využití lokomotiv.

Výhody

Systém identifikace zaměstnanců

Podpora logistiky a administrativy

Optimalizace procesu

Snížení nákladů

Sledování provozních parametrů