4.08.2023

Systémy váženia a ich vplyv na proces zberu odpadu

Váhový systém umožňuje určiť presnú hmotnosť vyzbieraného odpadu. Získané údaje predstavujú dôkaz o vykonanej službe (tzv. proof of service) a v mnohých prípadoch sú podkladom pre zúčtovanie s obcou alebo mestom. Riešením, ktoré tento proces plne automatizuje, sú dynamické váhy.

Waste weighing

Čo je systém váženia?

 

Vážiaci systém je moderné riešenie na presné meranie hmotnosti odpadu počas zberu. Existujú statické váhy a dynamické váhy. Prvé z nich si vyžadujú dočasné zastavenie výťahu z podnetu zamestnanca, aby sa zistila hmotnosť. Dynamická váha, naopak, umožňuje určiť hmotnosť odpadu bez zastavenia výťahu – ide o plne automatizovaný proces. V závislosti od konkrétnych potrieb umožňujú obe riešenia presné meranie vyzbieraného odpadu.

 

Spoločnosti zaoberajúce sa zberom odpadu chcú používať vážiace systémy na presné zúčtovanie hmotnosti odpadu vyzbieraného od obyvateľov, na monitorovanie stupňa triedenia odpadu a na porovnanie hmotnosti odpadu vyzbieraného vozidlom s hmotnosťou odpadu stanovenou na skládke.

Montaż-czujników-tensometrycznych-na-zasypie_SK

Ako funguje dynamická stupnica?

 

Základným komponentom tohto riešenia je snímač zaťaženia s prevodníkom (tenzometrický snímač s prevodníkom). Ide o špeciálny snímač zaťaženia, ktorý sa umiestňuje do výťahu na príjem odpadu tak, aby sa kontaktný bod nachádzal pod kontajnerom. Meria tlak, ktorý naň vyvíja náklad počas vyprázdňovania.

 

Keď sa kontajner zdvihne, snímač zaťaženia zaznamená hodnotu tlaku a potom ju prevedie na elektrický signál. Tento signál sa prenáša do vážiaceho počítača, ktorý hodnotu tlaku prepočíta na hmotnosť odpadu. Dynamická váha dokáže pracovať s kontajnermi s nákladom rôznych veľkostí, vďaka čomu je flexibilná a prispôsobiteľná rôznym typom odpadu.

 

Výsledky váženia sa ukladajú do databázy a môžu sa použiť na rôzne účely, napríklad na fakturáciu zákazníkom, monitorovanie triedenia odpadu alebo analýzu množstva odpadu vyzbieraného na každej trase.

 

Výhody používania dynamických váh:

 

– presná fakturácia: odstránenie chýb a získanie spoľahlivých údajov

 

– optimalizácia času: zrýchlenie procesu zberu a váženia odpadu

 

– zvýšenie efektívnosti: efektívne riadenie procesu zberu odpadu a a optimálne plánovanie trasy.

Dalšie novinky

12.04.2024

Kielce Veľtrh EKOTECH za nami

Skončil sa 24. ročník veľtrhu ochrany životného prostredia a odpadového hospodárstva Ekotech.

10.04.2024

III Konvent o odbornej príprave a integrácii IBK

Elte Group dołączyło do grona partnerów III Zjazdu Szkoleniowo-Integracyjnego IBK.

4.04.2024

ELTE GROUP na veľtrhu EKOTECH

Nadchádzajúci 24. ročník veľtrhu EKOTECH sa uskutoční v dňoch 10. až 11. apríla 2024 na výstavisku Targi Kielce. Ekológia a inovácie na jednom mieste !