4.08.2023

Systemy wagowe i ich wpływ na proces odbioru odpadów

System wagowy pozwala określić dokładną masę odbieranych odpadów. Uzyskane dane stanowią dowód wykonania usługi (tzw. proof of service) i w wielu przypadkach są podstawą do rozliczenia z gminą czy miastem. Rozwiązaniem, które w pełni zautomatyzowało ten proces, są wagi dynamiczne.

Waste-weighing

Czym jest system wagowy?

 

System wagowy to zaawansowane rozwiązanie służące do precyzyjnego mierzenia masy odpadów podczas ich odbioru. Wyróżnia się wagi statyczne oraz dynamiczne. Ta pierwsza wymaga czasowego wstrzymania podnośnika w celu określenia wagi, inicjowanego przez pracownika. Natomiast waga dynamiczna pozwala na określenie masy odpadów bez konieczności zatrzymywania podnośnika – jest to w pełni zautomatyzowany proces. W zależności od specyfiki potrzeb, oba rozwiązania umożliwiają dokładny pomiar odbieranych odpadów. 

 

Firmy zajmujące się zbiórką odpadów chętnie wykorzystują systemy ważenia do precyzyjnego rozliczania masy odpadów odbieranych od mieszkańców, monitorowania stopnia ich segregacji, a także do porównywania masy odpadów odebranych przez pojazd z masą odpadów ustaloną na wysypisku.

Montaż-czujników-tensometrycznych-na-zasypie_PL

Jak działa waga dynamiczna?


Podstawowym elementem tego rozwiązania jest Load Cell z Transducerem (tensometr z przetwornikiem). To specjalne ogniwo obciążnikowe, które jest umieszczone w podnośniku odbierającym odpady, tak by punkt styku mieścił się pod pojemnikiem. Mierzy ono nacisk, jaki wywiera na niego ładunek podczas procesu opróżniania.

 

Gdy pojemnik jest podnoszony, Load Cell rejestruje wartość nacisku, a następnie przetwarza ją w sygnał elektryczny. Ten sygnał jest przekazywany do Komputera Ważącego (weighing computer), który przelicza wartość nacisku na masę odpadów. Waga dynamiczna może współpracować z pojemnikami na ładunki o różnych rozmiarach, dzięki czemu jest elastyczna i dostosowana do różnych rodzajów odpadów.

 

Wyniki ważenia są zapisywane w bazie danych i mogą być wykorzystywane do różnych celów, takich jak rozliczenia z klientami, monitorowanie segregacji odpadów czy analiza ilości odpadów zbieranych na poszczególnych trasach.

 

Korzyści płynące z zastosowania wagi dynamicznej:

 

– precyzyjne rozliczenia: eliminacja błędów i pozyskanie rzetelnych danych


– optymalizacja czasu: przyspieszenie procesu odbioru i ważenia odpadów


– wzrost efektywności: skuteczne zarządzanie procesem odbioru odpadów i oraz optymalne planowanie trasy.

Pozostałe artykuły

4.06.2024

4. Ogólnopolska Konferencja Odpady w gminie

W dniach od 11-13 czerwca 2024 będziemy uczestniczyć w 4. Ogólnopolskiej Konferencji Odpady w gminie, która odbędzie się w Zamku Ryn – Giżycko.

23.05.2024

PODSUMOWANIE TARGÓW IFAT 2024

Tegoroczny IFAT Monachium 2024 był rekordowy. W targach wzięło udział 3211 wystawców z 61 krajów.

22.05.2024

I Międzynarodowy Polsko-Czesko-Słowacki Kongres Gospodarki Odpadami.

W dniach 22-24 maja uczestniczymy w I Międzynarodowym Polsko-Czesko-Słowackim Kongresie Gospodarki Odpadami.