4.08.2023

Váhové systémy a jejich vliv na proces sběru odpadu

Systém vážení umožňuje určit přesnou hmotnost shromážděného odpadu. Získané údaje jsou dokladem o službě (tzv. proof of service) a v mnoha případech jsou podkladem pro vyúčtování s obcí nebo městem. Řešením, které tento proces plně automatizuje, jsou dynamické váhy.

Waste-weighing

Co je to vážicí systém?

 

Váhový systém je pokročilé řešení pro přesné měření hmotnosti odpadu během sběru. Existují statické váhy a dynamické váhy. První z nich vyžaduje dočasné zastavení výtahu z podnětu zaměstnance za účelem zjištění hmotnosti. Dynamická váha naproti tomu umožňuje určit hmotnost odpadu bez zastavení výtahu – jedná se o plně automatizovaný proces. V závislosti na konkrétních potřebách umožňují obě řešení přesné měření shromážděného odpadu.

 

Společnosti zabývající se svozem odpadů s oblibou využívají váhové systémy k přesné evidenci hmotnosti odpadů odebraných od obyvatel, ke sledování míry třídění odpadů a k porovnání hmotnosti odpadů odebraných vozidlem s hmotností odpadů zjištěnou na skládce.

Montaż-czujników-tensometrycznych-na-zasypie_CZ

Jak funguje dynamická stupnice?

 

Základní součástí tohoto řešení je zatěžovací buňka s převodníkem (tenzometrický snímač s převodníkem). Jedná se o speciální snímač zatížení, který se umístí do výtahu pro příjem odpadu tak, aby se kontaktní bod nacházel pod kontejnerem. Měří tlak, který na něj vyvíjí náklad během procesu vyprazdňování.

Když je kontejner zvednut, zatěžovací buňka zaznamená hodnotu tlaku a poté ji převede na elektrický signál. Tento signál je přenášen do vážicího počítače, který hodnotu tlaku převede na hmotnost odpadu. Dynamická váha může pracovat s nákladními kontejnery různých velikostí, díky čemuž je flexibilní a přizpůsobitelná různým typům odpadu.

Výsledky vážení se ukládají do databáze a lze je použít k různým účelům, například k fakturaci zákazníkům, sledování třídění odpadu nebo analýze množství odpadu sebraného na jednotlivých trasách.

 

Výhody používání dynamických vah: 

 

– přesné vyúčtování: eliminace chyb a získání spolehlivých údajů

 

– optimalizace času: urychlení procesu sběru a vážení odpadu.

 

– zvýšení efektivity: efektivní řízení procesu sběru odpadu a a optimální plánování tras.

Další novinky

23.05.2024

SHRNUTÍ IFAT 2024

Letošní IFAT Mnichov 2024 byl rekordní akcí. Zúčastnilo se jí 3 211 vystavovatelů z 61 zemí.

22.05.2024

1. Mezinárodní Polsko-Česko-Slovenský kongres Odpadového Hospodářství.

Ve dnech 22.-24. května se účastníme 1. Mezinárodního Polsko-Česko-Slovenského kongresu Odpadového Hospodářství.

10.05.2024

IFAT Mnichov 2024 – před námi

Čeká vás největší a nejvýznamnější světový veletrh hospodaření s vodou, odpadními vodami, odpady a surovinami.