16.01.2023

Veľtrhy, stretnutia, konferencie – prehľad za rok 2022

Minulý rok sa niesol v znamení vysokej aktivity na priemyselných podujatiach. Boli sme prítomní na významných veľtrhoch a zúčastnili sme sa na konferenciách. Absolvovali sme množstvo stretnutí so zákazníkmi a partnermi. Odvetvie sa určite zotavilo z pandémie. V uplynulom roku pokračoval aj proces digitálnej transformácie, a to aj v oblasti odpadového hospodárstva.

Podsumowanie

Rok 2022 bol pre nás v mnohých ohľadoch intenzívny. Začali sme pôsobiť na niekoľkých nových trhoch a získali sme ďalších partnerov na spoluprácu. Posilnili sme tiež obchodné vzťahy s existujúcimi partnermi a rozšírili rozsah spoločných aktivít. Vzhľadom na geopolitickú situáciu nebolo možné splniť všetky naše ciele. Napriek tomu sme rok uzavreli s uspokojením a motiváciou do ďalšej práce.

 

“V súlade so stanovenými cieľmi sa rozvíjame udržateľným a kontrolovaným spôsobom. To platí tak pre realizované obchodné aktivity, ako aj pre zvyšovanie zamestnanosti. Náš obchodný model je v súčasnosti založený na rozvíjaní partnerstiev s inými subjektmi. Takáto spolupráca nám umožňuje oveľa efektívnejšie uspokojovať potreby našich koncových zákazníkov,” – Grzegorz Nowak, generálny riaditeľ spoločnosti ELTE Smart, uzatvára.

 

V minulom roku sme sa po prestávke spôsobenej pandémiou COVID-19 opäť mohli zúčastňovať na priemyselných veľtrhoch a konferenciách. Účasť na týchto podujatiach potvrdila, aký dôležitý je pre naše podnikanie priamy kontakt.

Náš vlastný systém riadenia procesov a zdrojov ICHI prešiel metamorfózou. Okrem názvu (predtým SEPAN) sme zlepšili fungovanie systému, zmenili jeho vzhľad a pridali nové funkcie. Zaviedli sme tiež moduly optimalizácie trás (SAITEKI) a 360-stupňového videozáznamu (ARUBAMU).

Zoznámte sa s naším prezidentom!

 

Sme otvorení spoločným rozhovorom, takže ak si chcete dohodnúť stretnutie s Grzegorzom Nowakom počas jeho pobytu v Rumunsku 27. a 28. marca, kontaktujte našu spoločnosť vopred.

Podsumowanie

Neistá situácia vyplývajúca z pokračujúcej vojny na Ukrajine a rastúcej inflácie sa odráža takmer v každom aspekte nášho života. Čaká nás ďalší náročný rok. Nesmieme však zabúdať na prvoradý problém meniacej sa klímy. V tejto oblasti musíme všetci konať spoločne bez ohľadu na politickú a hospodársku situáciu.


V súvislosti s nariadeniami Európskej únie o zelenej úprave vrátane nakladania s komunálnym odpadom budú naši partneri čeliť mnohým výzvam. Načúvame týmto problémom a navrhujeme vhodné riešenia. Posilňovanie partnerstiev je zakotvené v našich strategických aktivitách.


V nasledujúcich rokoch bude pokračovať aj proces digitalizácie. Mnohé zo spoločností, s ktorými spolupracujeme, práve začínajú svoju digitálnu transformáciu. ELTE má správne nástroje a odborné znalosti na podporu týchto procesov. Okrem zrejmých aspektov optimalizácie a úspory nákladov digitalizácia umožňuje spoločnostiam udržateľný rast. Starostlivosť o lepší zajtrajšok by mala byť v centre pozornosti každej organizácie.


Čoskoro sa budeme sťahovať do novej kancelárie. Správne usporiadaný priestor pomôže zvýšiť komfort práce a stane sa ešte priateľskejším miestom pre zamestnancov. Tešíme sa na to!


Milí partneri, ďakujeme vám za dôveru, ktorú ste nám v roku 2022 prejavili. Veríme, že ďalšia spolupráca nám umožní spoločne rásť a dosahovať naše ciele.

Dalšie novinky

18.09.2023

Poleco 2023 – stretneme sa na veľtrhu v Poznani

Ďalší ročník medzinárodného veľtrhu ochrany životného prostredia POLECO sa uskutoční 17. až 19. októbra 2023 v Poznani.

13.09.2023

AppClips iMKA – nákup lístkov a parkovné ešte rýchlejšie pre cestujúcich v Krakove!

Spustili sme novú službu, ktorá vám umožní kúpiť si lístok alebo zaplatiť za parkovanie bez nutnosti inštalácie aplikácie.

5.09.2023

Bezdrôtová mágia: identifikačný systém RFID

Technológia RFID sa používa v mnohých odvetviach a aspektoch nášho každodenného života. Pomáha optimalizovať procesy a šetriť peniaze.