16.01.2023

Veletrhy, setkání, konference – přehled 2022

Letošní rok se vyznačoval vysokou aktivitou na oborových akcích. Byli jsme přítomni na významných veletrzích a účastnili se konferencí. Absolvovali jsme řadu setkání se zákazníky a partnery. Odvětví se z pandemie určitě vzpamatovalo. V uplynulém roce také pokračoval proces digitální transformace, a to i v odvětví odpadového hospodářství.

Podsumowanie

Rok 2022 byl pro nás v mnoha ohledech intenzivní. Začali jsme působit na několika nových trzích a získali jsme další partnery pro spolupráci. Posílili jsme také obchodní vztahy se stávajícími partnery a rozšířili rozsah společných aktivit. Vzhledem ke geopolitické situaci nebylo možné splnit všechny naše cíle. Přesto jsme rok uzavřeli s uspokojením a motivací do další práce.

„V souladu s našimi stanovenými cíli se rozvíjíme udržitelným a kontrolovaným způsobem. To platí jak pro realizované obchodní aktivity, tak pro zvyšování zaměstnanosti. Náš obchodní model je v současné době založen na rozvoji partnerství s dalšími subjekty. Taková spolupráce nám umožňuje mnohem efektivněji uspokojovat potřeby našich koncových zákazníků,“ uzavírá Grzegorz Nowak, generální ředitel společnosti ELTE Smart.

V loňském roce jsme se po přestávce způsobené pandemií COVID-19 opět mohli zúčastnit oborových veletrhů a konferencí. Účast na těchto akcích potvrdila, jak důležitý je pro naše podnikání přímý kontakt.

Náš vlastní systém řízení procesů a zdrojů ICHI prošel metamorfózou. Kromě názvu (dříve SEPAN) jsme zlepšili fungování systému, změnili jeho vzhled a přidali nové funkce. Zavedli jsme také moduly optimalizace tras (SAITEKI) a 360stupňového videa (ARUBAMU).

Představujeme vám našeho prezidenta! 

Jsme otevřeni společným jednáním, takže pokud si chcete domluvit schůzku s Grzegorzem Nowakem během jeho pobytu v Rumunsku ve dnech 27. a 28. března, kontaktujte prosím předem naši společnost.

Podsumowanie

Nejistá situace způsobená pokračující válkou na Ukrajině a rostoucí inflací se odráží téměř ve všech aspektech našeho života. Čeká nás další náročný rok. Nesmíme však zapomínat na prvořadý problém měnícího se klimatu. V této oblasti musíme všichni jednat společně, bez ohledu na politickou a hospodářskou situaci. 

 

V souvislosti s ekologickými předpisy Evropské unie, včetně nakládání s komunálním odpadem, budou naši partneři čelit mnoha výzvám. Těmto problémům nasloucháme a navrhujeme vhodná řešení. Posilování partnerství je zakotveno v našich strategických aktivitách.

 

Proces digitalizace bude pokračovat i v následujících letech. Mnoho společností, se kterými spolupracujeme, s digitální transformací teprve začíná. ELTE disponuje vhodnými nástroji a odbornými znalostmi, které tyto procesy podporují. Kromě zřejmých aspektů optimalizace a úspory nákladů umožňuje digitalizace společnostem udržitelný růst. Péče o lepší zítřek by měla být v srdci každé organizace.

 

Brzy se budeme stěhovat do nové kanceláře. Vhodně uspořádané prostory pomohou zpříjemnit práci a stanou se ještě přívětivějším místem pro zaměstnance. Už se na to moc těšíme!

 

Vážení partneři, děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám v roce 2022 projevili. Věříme, že pokračující spolupráce nám umožní společně růst a dosahovat našich cílů.

Další novinky

18.09.2023

Poleco 2023 – setkáme se na veletrhu v Poznani

Příští ročník mezinárodního veletrhu ochrany životního prostředí POLECO se uskuteční 17.-19. října 2023 v Poznani.

13.09.2023

AppClips iMKA – Ještě rychlejší nákup jízdenek a parkovného pro cestující v Krakově!

Spustili jsme novou službu, která vám umožní koupit si jízdenku nebo zaplatit za parkování, aniž byste museli instalovat aplikaci.

5.09.2023

Bezdrátová magie: identifikační systém RFID

Technologie RFID se používá v mnoha odvětvích a aspektech našeho každodenního života. Pomáhá optimalizovat procesy a šetřit peníze.