Odpadové hospodárstvo

Waste management

IKT systémy pre odvetvie odpadového hospodárstva predstavujú komplexné riešenia vrátane identifikácie RFID, systému váženia, zaznamenávania obrazu ap.

Manažment zmien

Change management

Školenie je posledným a veľmi dôležitým procesom implementácie nových riešení. Zvyšuje sa produktivita a efektívnosť automatizovanej práce

Popredajná podpora

Aftersales Support

Chápeme a ceníme si spoluprácu založenú na dôvere. Ponúkame komplexnú popredajnú podporu v každej fáze našej spoločnej práce.

Implementácia

Implementation

Vieme, aká dôležitá je spolupráca v tejto oblasti, preto ponúkame celý rad implementačných služieb na uľahčenie riadenia.

Analýza

assessment

Úspech každého projektu spočíva v identifikácii a pochopení potrieb klienta.

Manažment zdrojov

Asset Management

Na efektívne riadenie zdrojov potrebujete nástroje, ktoré zlepšujú prevádzku. Riešenia, ktoré pripravujeme, sú vyvinuté pre potreby každého klienta.

Snímač zadných dverí

Tailgate open sensor

Tento snímač pomáha monitorovať, kedy a kde bolo smetiarske auto vyprázdnené. Je pripevnený k ramenu zadných dverí.

Snímač otvorenia ramena

Snímač posiela do systému informáciu, že sa rameno otvára alebo zatvára. Pozrite si, ako funguje.

Snímač váhového okienka

Senzor zodpovedný za spustenie a ukončenie procesu váženia. Snímač sa používa aj na počítanie počtu vyprázdnení (zdvihov).

Senzory

Sensors

Vysokokvalitné a presné senzory pre rôzne aplikácie: meranie posunu, identifikácia, detekcia objektov, meranie tekutín.

Ultrazvukový senzor

Ultrasonic sensor

Senzor rozpozná typ koša, či je zavesený a na ktorej strane. Pomáha automatizovať nakladanie s odpadom