22.03.2023

Ďalšia expanzia na českom a slovenskom trhu

V ELTE Group si ceníme silnú a efektívnu spoluprácu, bez ktorej by takýto dynamický rast nebol možný. Už niekoľko rokov sme nesporným lídrom v oblasti IKT systémov pre odpadové hospodárstvo, ale tento úspech by nebol možný bez našich partnerov a zákazníkov, okrem iného aj v Českej republike a na Slovensku, pre ktorých môžeme poskytovať naše služby.

Partnership

Skupina ELTE so silným zastúpením v Českej republike!

 

Český trh sa nepochybne rozvíja veľmi rýchlym tempom. S rastúcim dopytom po telekomunikačných a IT službách sa Česká republika otvára novej spolupráci. Dodávame tam čoraz viac produktov a služieb do sektora odpadového hospodárstva. Vďaka našim skúsenostiam a znalostiam našich partnerov môžeme spoločne rásť. Pokračujeme v nových rokovaniach s cieľom posilniť spoluprácu s Českou republikou a rozšíriť ponuku služieb.

 

Sme radi, že sme si s Českou republikou vybudovali takýto trvalý a silný obchodný vzťah.

Neustály rozvoj poľsko-slovenskej spolupráce!


Už mnoho rokov spolupracujeme s firmami na slovenskom trhu. Počas tohto obdobia sme mali to potešenie pozorovať ich veľký rozvoj. Slovensko je veľmi otvorené spoločnej realizácii projektov, k dnešnému dňu naše územie pôsobenia zahŕňa 38 miest. Počas uplynulých rokov sme vybudovali spoluprácu založenú na vzájomnej dôvere a podpore.


Slovenskí partneri oceňujú naše komponenty a spoľahlivosť našich výrobkov. My si zasa ceníme transparentnosť a lojalitu tohto partnerstva.

Dalšie novinky

23.05.2024

ZHRNUTIE IFAT 2024

Tohtoročný IFAT Mníchov 2024 bol rekordným podujatím. Zúčastnilo sa na ňom 3 211 vystavovateľov zo 61 krajín.

22.05.2024

1. Medzinárodný Poľsko-Česko-Slovenský kongres o Odpadovom Hospodárstve.

V dňoch 22. - 24. mája sa zúčastňujeme na 1. Medzinárodnom Poľsko-Česko-Slovenskom kongrese o Odpadovom Hospodárstve.

10.05.2024

IFAT Mníchov 2024 – pred nami

Čaká vás najväčší a najvýznamnejší svetový veľtrh v oblasti vodného hospodárstva, odpadových vôd, odpadov a surovín.