22.03.2023

Další expanze na českém a slovenském trhu

Ve ELTE Group si ceníme silné a efektivní spolupráce, bez níž by tak dynamický růst nebyl možný. Již několik let jsme nesporným lídrem v oblasti ICT systémů pro odpadové hospodářství, ale tento úspěch by nebyl možný bez našich partnerů a zákazníků, a to i v České republice a na Slovensku, pro které můžeme poskytovat naše služby.

Partnership

ELTE Group se silným zastoupením v České republice! 

Český trh se bezpochyby vyvíjí velmi rychlým tempem. S rostoucí poptávkou po telekomunikačních a IT službách se Česká republika otevírá novým možnostem spolupráce. Dodáváme zde stále více produktů a služeb do sektoru odpadového hospodářství. Díky našim zkušenostem a znalostem našich partnerů můžeme společně růst. Pokračujeme v nových jednáních, abychom posílili spolupráci s Českou republikou a rozšířili nabídku našich služeb.

Jsme rádi, že jsme si s Českou republikou vybudovali tak trvalý a silný obchodní vztah.

Neustálý rozvoj polsko-slovenské spolupráce! 

Se společnostmi na slovenském trhu spolupracujeme již řadu let. Během tohoto období jsme měli to potěšení sledovat jejich velký rozvoj. Slovensko je velmi otevřené společné realizaci projektů, k dnešnímu dni zahrnuje území našeho působení 38 měst. Za uplynulé roky jsme vybudovali spolupráci založenou na vzájemné důvěře a podpoře.

 

Slovenští partneři oceňují naše komponenty a spolehlivost našich výrobků. My si zase ceníme transparentnosti a loajality tohoto partnerství.

Další novinky

23.05.2024

SHRNUTÍ IFAT 2024

Letošní IFAT Mnichov 2024 byl rekordní akcí. Zúčastnilo se jí 3 211 vystavovatelů z 61 zemí.

22.05.2024

1. Mezinárodní Polsko-Česko-Slovenský kongres Odpadového Hospodářství.

Ve dnech 22.-24. května se účastníme 1. Mezinárodního Polsko-Česko-Slovenského kongresu Odpadového Hospodářství.

10.05.2024

IFAT Mnichov 2024 – před námi

Čeká vás největší a nejvýznamnější světový veletrh hospodaření s vodou, odpadními vodami, odpady a surovinami.