Telemetrické systémy

Route GPS

Telemetrické systémy umožňuje zaznamenávať údaje o polohe vozidla, rýchlosti, smere pohybu a údaje zo snímačov a rozhraní.

Zariadenia GPS/GSM

Zariadenia GPS/GSM sa používajú na lokalizáciu a monitorovanie objektov pomocou GPS a prenosu údajov GSM.

Pre cestujúcich

Public Transport

Moderné automaty na výdaj lístkov, inovatívne autobusové zastávky – technické riešenia pre pohodlnú verejnú dopravu.

Identifikačný terminál

Terminal Identification (TI) je multifunkčná dierovacia skrinka určená predovšetkým pre železničnú dopravu – vlaky.

Informačná tabuľa pre cestujúcich

Najmodernejšie zariadenie zobrazujúce údaje o cestovných poriadkoch rôznych dopravných skupín. Prehľadné zobrazenie, nízka spotreba energie, doplnkové funkcie.

Verejná doprava

Public transport

Náš systém riadenia verejnej dopravy pomáha zabezpečiť plynulý prejazd vozidiel mestskej hromadnej dopravy, riadi cestovné poriadky, zabezpečuje rádiovú komunikáciu so všetkými vozidlami, a tiež zhromažďuje a spracúva údaje o doprave v reálnom čase.

Manažment zmien

Change management

Školenie je posledným a veľmi dôležitým procesom implementácie nových riešení. Zvyšuje sa produktivita a efektívnosť automatizovanej práce

Implementácia

Implementation

Vieme, aká dôležitá je spolupráca v tejto oblasti, preto ponúkame celý rad implementačných služieb na uľahčenie riadenia.

Popredajná podpora

Aftersales Support

Chápeme a ceníme si spoluprácu založenú na dôvere. Ponúkame komplexnú popredajnú podporu v každej fáze našej spoločnej práce.

Analýza

assessment

Úspech každého projektu spočíva v identifikácii a pochopení potrieb klienta.

Manažment zdrojov

Asset Management

Na efektívne riadenie zdrojov potrebujete nástroje, ktoré zlepšujú prevádzku. Riešenia, ktoré pripravujeme, sú vyvinuté pre potreby každého klienta.

Check-in – Check-out

Check-in – Check-out - zdjecie 2

Systém umožňuje riadiť prejdenú vzdialenosť alebo počet zastávok bez nutnosti kupovať lístky.

Portál dopravcu

Portal przewoźnika

Aplikácia, postavená na modeli SAAS, je prístupná prostredníctvom webového prehliadača bez potreby inštalácie zásuvných modulov alebo doplnkov.

Modul Park&Ride

Moduł Park&Ride - zdjęcie

Pomocou aplikácie môžete platiť za parkovanie v zónach plateného parkovania a na parkoviskách Park&Ride bez toho, aby ste museli opustiť svoje vozidlo.