Verejná doprava

Public transport

Náš systém riadenia verejnej dopravy pomáha zabezpečiť plynulý prejazd vozidiel mestskej hromadnej dopravy, riadi cestovné poriadky, zabezpečuje rádiovú komunikáciu so všetkými vozidlami, a tiež zhromažďuje a spracúva údaje o doprave v reálnom čase.

Železnice

Railway

Komplexné riešenie určené pre železnice vrátane softvéru na mieru a zariadení, ako sú tachografy, počítadlá vozňov a snímače paliva.

Odpadové hospodárstvo

Waste management

IKT systémy pre odvetvie odpadového hospodárstva predstavujú komplexné riešenia vrátane identifikácie RFID, systému váženia, zaznamenávania obrazu ap.

Manažment zmien

Change management

Školenie je posledným a veľmi dôležitým procesom implementácie nových riešení. Zvyšuje sa produktivita a efektívnosť automatizovanej práce

Implementácia

Implementation

Vieme, aká dôležitá je spolupráca v tejto oblasti, preto ponúkame celý rad implementačných služieb na uľahčenie riadenia.

Popredajná podpora

Aftersales Support

Chápeme a ceníme si spoluprácu založenú na dôvere. Ponúkame komplexnú popredajnú podporu v každej fáze našej spoločnej práce.

Analýza

assessment

Úspech každého projektu spočíva v identifikácii a pochopení potrieb klienta.

Manažment zdrojov

Asset Management

Na efektívne riadenie zdrojov potrebujete nástroje, ktoré zlepšujú prevádzku. Riešenia, ktoré pripravujeme, sú vyvinuté pre potreby každého klienta.

Mobilné aplikácie

Mobile Apps

Aplikácie, ktoré sme vyvinuli na podporu práce používateľov našich zariadení a systémov.

360° Rekordér

Záznam videa umožňuje zobraziť objekt na digitálnej mape synchronizovaný s videami zachytenými na danom mieste a uložiť ich na kartu SD.

VideoBox

VideoBox je digitálny videorekordér, ktorý ukladá snímky z kamier nainštalovaných vo vozidle spolu s údajmi o polohe na kartu SD.

Systémy video dohľadu

Image recording

Zabezpečte bezpečnosť vozidiel svojho vozového parku tým, že na vozidlách nainštalujete systém na zaznamenávanie obrazu.