Telemetrické systémy

Route GPS

Telemetrické systémy umožňuje zaznamenávať údaje o polohe vozidla, rýchlosti, smere pohybu a údaje zo snímačov a rozhraní.

Rozhrania

CAN Hub

Prenosové zariadenie na prijímanie signálov zo zariadení alebo snímačov.

Zariadenia GPS/GSM

Zariadenia GPS/GSM sa používajú na lokalizáciu a monitorovanie objektov pomocou GPS a prenosu údajov GSM.