Systemy telemetryczne

Route GPS

Systemy telemetryczne pozwalają na rejestrowanie danych o położeniu pojazdu, prędkości, kierunku ruchu oraz danych z podłączonych czujników i interfejsów.

Interfejsy

CAN Hub

Urządzenia do przesyłania i odbierania sygnałów z urządzeń lub czujników.

Urządzenia GPS/GSM

Urządzenia GPS/GSM służą do lokalizacji i monitorowania obiektów za pomocą systemu GPS oraz transmisji danych GSM.