Telemetrický systém

Route GPS

Telemetrické systémy umožňuje zaznamenávat údaje o poloze vozidla, rychlosti, směru pohybu a údaje ze senzorů a rozhraní.

Rozhraní

CAN Hub

Zařízení pro vysílání a příjem signálů ze zařízení nebo senzorů.

Zařízení GPS/GSM

Zařízení GPS/GSM se používají k lokalizaci a monitorování objektů pomocí GPS a přenosu dat GSM.