Železnice

Railway

Komplexné riešenie určené pre železnice vrátane softvéru na mieru a zariadení, ako sú tachografy, počítadlá vozňov a snímače paliva.

Manažment zmien

Change management

Školenie je posledným a veľmi dôležitým procesom implementácie nových riešení. Zvyšuje sa produktivita a efektívnosť automatizovanej práce

Implementácia

Implementation

Vieme, aká dôležitá je spolupráca v tejto oblasti, preto ponúkame celý rad implementačných služieb na uľahčenie riadenia.

Popredajná podpora

Aftersales Support

Chápeme a ceníme si spoluprácu založenú na dôvere. Ponúkame komplexnú popredajnú podporu v každej fáze našej spoločnej práce.

Analýza

assessment

Úspech každého projektu spočíva v identifikácii a pochopení potrieb klienta.

Manažment zdrojov

Asset Management

Na efektívne riadenie zdrojov potrebujete nástroje, ktoré zlepšujú prevádzku. Riešenia, ktoré pripravujeme, sú vyvinuté pre potreby každého klienta.

Tachograf ET-TACHO s modulom ATS

Tachograph ET-TACHO with SHP module

ATS je modul s trvalou pamäťou, ktorý poskytuje informácie o bodoch a smeroch jazdy, v ktorých sa má aktivovať funkcia ATS.

Železničný tachograf

Railroad tachograph

Tachograf s okamžitým prístupom k údajom vybavený modulom GPS. Má časovo neobmedzené “osvedčenie o využívaní”

Tachografy

Tachographs

Kontrola pohybu vlaku pomocou tachnografu. Systém merania a analýzy pomáha pri rýchlom a uspokojivom riadení.