18.08.2022

V októbri. 60. kongres Združenia komunálnych služieb v Českej republike

60. kongres Združenia komunálnych služieb (Sdružení Komunálních Služeb) sa bude konať 12. až 14. októbra 2022 v Wellness Hotelu VISTA na Dolnej Morave. Záštitu nad podujatím prevzal pardubický hejtman Martin Netolický. Podujatie je výbornou príležitosťou na nadviazanie obchodných kontaktov.

In October. 60th Congress of the Association of Municipal Services in the Czech Republic

Program kongresu zahŕňa okrem iného workshopy, ktoré sa budú zaoberať témou dosiahnutia plánovanej miery triedenia odpadu, ako aj zasadnutia pre obchodné rokovania.


Združenie komunálnych služieb bolo zaregistrované v roku 1991 pod názvom “Združenie verejnoprospešných technických služieb” a v tom čase malo približne 140 členov. V roku 1995 sa názov združenia zmenil na “Českomoravské združenie verejnoprospešných a lokálnych služieb”. Od roku 2005 nesie združenie svoj súčasný názov.


Hlavnými úlohami organizácie sú:

– tvorba odborných vzdelávacích programov zameraných na problematiku komunálnych služieb
– výmena skúseností a informácií v oblasti odpadového hospodárstva
– rozširovanie ponuky tematických exkurzií zameraných na problematiku komunálnych služieb.


Sme partnerom podujatia. Ste vítaní.

In October. 60th Congress of the Association of Municipal Services in the Czech Republic

Dalšie novinky

19.12.2023

Veselé Vianoce

23.10.2023

Po veľtrhu POLECO – zhrnutie

Minulý týždeň sme mali možnosť zúčastniť sa na medzinárodnom veľtrhu ochrany životného prostredia POLECO 2023, ktorý sa konal v poľskej Poznani.

13.09.2023

AppClips iMKA – nákup lístkov a parkovné ešte rýchlejšie pre cestujúcich v Krakove!

Spustili sme novú službu, ktorá vám umožní kúpiť si lístok alebo zaplatiť za parkovanie bez nutnosti inštalácie aplikácie.