18.08.2022

V říjnu. 60. sjezd Svazu komunálních služeb v ČR

60. kongres Svazu komunálních služeb (se bude konat 12.-14. října 2022 v Wellness Hotel VISTA na Dolní Moravě. Záštitu nad akcí převzal pardubický hejtman Martin Netolický. Akce je vynikající příležitostí k navázání obchodních kontaktů.

In October. 60th Congress of the Association of Municipal Services in the Czech Republic

Program kongresu zahrnuje mimo jiné workshopy, které se budou zabývat tématem dosažení plánované míry třídění odpadu, a také zasedání pro obchodní jednání.

 

 

Asociace technických služeb pro veřejné služby byla založena v roce 1991 pod názvem „Utilities Technical Services Association“. V roce 1995 byl název sdružení změněn na „Českomoravské sdružení komunálních služeb“. Od roku 2005 nese sdružení svůj současný název.

 

Hlavními úkoly organizace jsou:

– rozvoj odborných vzdělávacích programů zaměřených na komunální služby
– výměna zkušeností a informací v oblasti odpadového hospodářství
– rozšiřování nabídky tematických exkurzí zaměřených na komunální služby.

 

Jsme partnerem akce. Jste srdečně zváni.

In October. 60th Congress of the Association of Municipal Services in the Czech Republic

Další novinky

10.05.2024

IFAT Mnichov 2024 – před námi

Čeká vás největší a nejvýznamnější světový veletrh hospodaření s vodou, odpadními vodami, odpady a surovinami.

12.04.2024

Kielce Veletrh EKOTECH za námi

Skončil 24. ročník veletrhu ochrany životního prostředí a nakládání s odpady Ekotech.

10.04.2024

III Konvent o školení a integraci IBK

Skupina Elte se připojila ke skupině partnerů 3. vzdělávacího a integračního kongresu IBK.