20.07.2022

Systém monitorovania naplnenosti odpadkových košov

Vďaka monitorovaciemu systému môžeme mať úplnú kontrolu nad stavom naplnenia desiatok kontajnerov.

Waste bin fill-level monitoring system

Špeciálne umiestnený snímač v nádobe meria úroveň jej naplnenia odpadom. Tieto údaje a poloha kontajnera sa odosielajú do systému. Tieto informácie sa vizualizujú na digitálnej mape, takže používateľ vie, ktoré kontajnery treba vyprázdniť. Systém automaticky upozorní používateľa na problémy, ako je preplnenie, prevrátenie alebo neoprávnené vyprázdnenie (krádež odpadu). Medzi ďalšie funkcie senzorov patrí systém detekcie požiaru a automatická detekcia vyprázdňovania kontajnerov. 

 

Výhody systému monitorovania naplnenia kontajnerov spočívajú predovšetkým v znížení nákladov na zber odpadu a vo výraznom uľahčení riadenia zberu kontajnerov.

 

Ultrazvukový senzor

Dalšie novinky

23.05.2024

ZHRNUTIE IFAT 2024

Tohtoročný IFAT Mníchov 2024 bol rekordným podujatím. Zúčastnilo sa na ňom 3 211 vystavovateľov zo 61 krajín.

22.05.2024

1. Medzinárodný Poľsko-Česko-Slovenský kongres o Odpadovom Hospodárstve.

V dňoch 22. - 24. mája sa zúčastňujeme na 1. Medzinárodnom Poľsko-Česko-Slovenskom kongrese o Odpadovom Hospodárstve.

10.05.2024

IFAT Mníchov 2024 – pred nami

Čaká vás najväčší a najvýznamnejší svetový veľtrh v oblasti vodného hospodárstva, odpadových vôd, odpadov a surovín.