20.07.2022

Systém sledování naplnění odpadkových košů

Díky monitorovacímu systému máme plnou kontrolu nad stavem plnění desítek kontejnerů.

Waste bin fill-level monitoring system
Speciálně umístěný senzor v nádobě měří hladinu odpadu, který nádobu naplňuje. Tyto údaje a poloha kontejneru jsou odesílány do systému. Tyto informace jsou vizualizovány na digitální mapě, takže uživatel ví, které kontejnery je třeba vyprázdnit. Systém automaticky upozorní uživatele na problémy, jako je přeplnění, převrácení nebo neoprávněné vyprázdnění (krádež odpadu). Mezi další funkce senzorů patří systém detekce požáru a automatická detekce vyprázdnění kontejnerů. Přínosy systému sledování naplněnosti kontejnerů spočívají především ve snížení nákladů na svoz odpadu a ve výrazném usnadnění řízení svozu kontejnerů.
Ultrazvukový senzor

Další novinky

12.04.2024

Kielce Veletrh EKOTECH za námi

Skončil 24. ročník veletrhu ochrany životního prostředí a nakládání s odpady Ekotech.

10.04.2024

III Konvent o školení a integraci IBK

Skupina Elte se připojila ke skupině partnerů 3. vzdělávacího a integračního kongresu IBK.

4.04.2024

ELTE GROUP na veletrhu EKOTECH

Nadcházející 24. ročník veletrhu EKOTECH se bude konat ve dnech 10. až 11. dubna 2024 na výstavišti Targi Kielce. Ekologie a inovace na jednom místě !