20.07.2022

Systém sledování naplnění odpadkových košů

Díky monitorovacímu systému máme plnou kontrolu nad stavem plnění desítek kontejnerů.

Waste bin fill-level monitoring system
Speciálně umístěný senzor v nádobě měří hladinu odpadu, který nádobu naplňuje. Tyto údaje a poloha kontejneru jsou odesílány do systému. Tyto informace jsou vizualizovány na digitální mapě, takže uživatel ví, které kontejnery je třeba vyprázdnit. Systém automaticky upozorní uživatele na problémy, jako je přeplnění, převrácení nebo neoprávněné vyprázdnění (krádež odpadu). Mezi další funkce senzorů patří systém detekce požáru a automatická detekce vyprázdnění kontejnerů. Přínosy systému sledování naplněnosti kontejnerů spočívají především ve snížení nákladů na svoz odpadu a ve výrazném usnadnění řízení svozu kontejnerů.
Ultrazvukový senzor

Další novinky

23.05.2024

SHRNUTÍ IFAT 2024

Letošní IFAT Mnichov 2024 byl rekordní akcí. Zúčastnilo se jí 3 211 vystavovatelů z 61 zemí.

22.05.2024

1. Mezinárodní Polsko-Česko-Slovenský kongres Odpadového Hospodářství.

Ve dnech 22.-24. května se účastníme 1. Mezinárodního Polsko-Česko-Slovenského kongresu Odpadového Hospodářství.

10.05.2024

IFAT Mnichov 2024 – před námi

Čeká vás největší a nejvýznamnější světový veletrh hospodaření s vodou, odpadními vodami, odpady a surovinami.