12.05.2022

59 zjazd Národného fóra riaditeľov mestských upratovacích spoločností

V dňoch 25. až 27. mája sa v Ustke stretnú riaditelia mestských čističiek na svojom výročnom zhromaždení.

KFDZOM

Konferencia je vynikajúcou príležitosťou dozvedieť sa o najnovších inováciách a implementáciách v oblasti odpadového hospodárstva. Do Ustky sa chystáme, aby sme sa stretli s našimi zákazníkmi a partnermi a nadviazali nové obchodné kontakty.

 

Súčasťou kongresu bude okrem iného aj diskusia o financovaní odpadového hospodárstva pod názvom: “Prečo musíme za odpad veľa platiť? Dôvody zvyšovania nákladov na prevádzku systémov odpadového hospodárstva”.

 

Piotr Szewczyk, riaditeľ závodu na neutralizáciu komunálneho odpadu “Orli Staw” pri meste Kalisz, bude moderovať diskusiu o budúcnosti tohto odvetvia: “Vodík ako budúcnosť pre energetiku a komunálne hospodárstvo alebo utópia?”. Za osobitný prínos k rozvoju odvetvia bude udelený zlatý diplom Herakles.

 

Organizátori pripravili aj sériu prednášok o najdôležitejších otázkach dnešného odpadového hospodárstva, vrátane: “Možnosť započítania odpisov do rekultivačného fondu ako daňovo uznateľných nákladov”, “Bioodpad je, alebo sa môže stať, veľkým problémom pre obce?”, “Bez spaľovní si s odpadom neporadíme – kde hľadať možnosti financovania výstavby zariadenia na termickú premenu odpadu?”.

 

Program kongresu TU

 

Spoločnosť ELTE GROUP budú zastupovať riaditelia Wojciech Stawinski a Dariusz Ciaputa.

KFDZOM

Dalšie novinky

18.09.2023

Poleco 2023 – stretneme sa na veľtrhu v Poznani

Ďalší ročník medzinárodného veľtrhu ochrany životného prostredia POLECO sa uskutoční 17. až 19. októbra 2023 v Poznani.

13.09.2023

AppClips iMKA – nákup lístkov a parkovné ešte rýchlejšie pre cestujúcich v Krakove!

Spustili sme novú službu, ktorá vám umožní kúpiť si lístok alebo zaplatiť za parkovanie bez nutnosti inštalácie aplikácie.

5.09.2023

Bezdrôtová mágia: identifikačný systém RFID

Technológia RFID sa používa v mnohých odvetviach a aspektoch nášho každodenného života. Pomáha optimalizovať procesy a šetriť peniaze.