12.05.2022

59 zjazd Národného fóra riaditeľov mestských upratovacích spoločností

V dňoch 25. až 27. mája sa v Ustke stretnú riaditelia mestských čističiek na svojom výročnom zhromaždení.

KFDZOM

Konferencia je vynikajúcou príležitosťou dozvedieť sa o najnovších inováciách a implementáciách v oblasti odpadového hospodárstva. Do Ustky sa chystáme, aby sme sa stretli s našimi zákazníkmi a partnermi a nadviazali nové obchodné kontakty.

 

Súčasťou kongresu bude okrem iného aj diskusia o financovaní odpadového hospodárstva pod názvom: “Prečo musíme za odpad veľa platiť? Dôvody zvyšovania nákladov na prevádzku systémov odpadového hospodárstva”.

 

Piotr Szewczyk, riaditeľ závodu na neutralizáciu komunálneho odpadu “Orli Staw” pri meste Kalisz, bude moderovať diskusiu o budúcnosti tohto odvetvia: “Vodík ako budúcnosť pre energetiku a komunálne hospodárstvo alebo utópia?”. Za osobitný prínos k rozvoju odvetvia bude udelený zlatý diplom Herakles.

 

Organizátori pripravili aj sériu prednášok o najdôležitejších otázkach dnešného odpadového hospodárstva, vrátane: “Možnosť započítania odpisov do rekultivačného fondu ako daňovo uznateľných nákladov”, “Bioodpad je, alebo sa môže stať, veľkým problémom pre obce?”, “Bez spaľovní si s odpadom neporadíme – kde hľadať možnosti financovania výstavby zariadenia na termickú premenu odpadu?”.

 

Program kongresu TU

 

Spoločnosť ELTE GROUP budú zastupovať riaditelia Wojciech Stawinski a Dariusz Ciaputa.

KFDZOM

Dalšie novinky

10.05.2024

IFAT Mníchov 2024 – pred nami

Čaká vás najväčší a najvýznamnejší svetový veľtrh v oblasti vodného hospodárstva, odpadových vôd, odpadov a surovín.

12.04.2024

Kielce Veľtrh EKOTECH za nami

Skončil sa 24. ročník veľtrhu ochrany životného prostredia a odpadového hospodárstva Ekotech.

10.04.2024

III Konvent o odbornej príprave a integrácii IBK

Elte Group dołączyło do grona partnerów III Zjazdu Szkoleniowo-Integracyjnego IBK.