12.05.2022

kongres Národního fóra ředitelů městského úklidového systému

Ve dnech 25.-27. května se v Ustce sejdou ředitelé městských čistíren odpadních vod na svém výročním shromáždění.

KFDZOM

Konference je vynikající příležitostí seznámit se s nejnovějšími inovacemi a implementacemi v oblasti nakládání s odpady. Do Ustky se chystáme, abychom se setkali s našimi zákazníky a partnery a navázali nové obchodní kontakty.

 

Součástí kongresu bude mimo jiné diskuse o financování odpadového hospodářství pod názvem: „Proč musíme za odpady hodně platit? Důvody rostoucích nákladů na provoz systémů nakládání s odpady“.

 

Piotr Szewczyk, ředitel zařízení na neutralizaci komunálního odpadu Orli Staw u Kališe, bude moderovat diskusi o budoucnosti tohoto odvětví: „Vodík jako budoucnost pro energetiku a komunální hospodářství, nebo utopie?“. Za zvláštní přínos k rozvoji odvětví bude udělen zlatý Heraklův diplom.

 

Organizátoři připravili také sérii přednášek o nejdůležitějších otázkách současného odpadového hospodářství, mimo jiné: „Možnost započítávání odpisů do rekultivačního fondu jako daňově uznatelného nákladu“, „Bioodpad je, nebo se může stát, velkým problémem obcí?“, „Bez spaloven se neobejdeme – kde hledat možnosti financování výstavby zařízení na termickou přeměnu odpadů?“.

Program kongresu zde

 

Společnost ELTE GROUP budou zastupovat ředitelé Wojciech Stawinski a Dariusz Ciaputa.

KFDZOM

Další novinky

23.05.2024

SHRNUTÍ IFAT 2024

Letošní IFAT Mnichov 2024 byl rekordní akcí. Zúčastnilo se jí 3 211 vystavovatelů z 61 zemí.

22.05.2024

1. Mezinárodní Polsko-Česko-Slovenský kongres Odpadového Hospodářství.

Ve dnech 22.-24. května se účastníme 1. Mezinárodního Polsko-Česko-Slovenského kongresu Odpadového Hospodářství.

10.05.2024

IFAT Mnichov 2024 – před námi

Čeká vás největší a nejvýznamnější světový veletrh hospodaření s vodou, odpadními vodami, odpady a surovinami.