Statická váha HDS

Bezdrôtová váha HDS s integrovanou čítačkou UHF RFID je inovatívne riešenie na váženie vyzbieraného odpadu.

Přizpůsobení zvedáků nákladních automobilu

Static Weighing

Díky naší projekční kanceláři a konstrukčnímu týmu, ale také díky zkušenostem a znalostem inženýrů ELTE jsme schopni realizovat projekty vyžadující mechanickou úpravu karoserií vozů na přepravu odpadu, aby byla zajištěna možnost montáže automatických systémů identifikace odpadkových košů a dynamického vážení. Projekty jsou realizovány v souladu se všemi požadavky zákazníka, sledujeme každou fázi a dohlížíme na […]

Odpadové hospodárstvo

Waste management

IKT systémy pre odvetvie odpadového hospodárstva predstavujú komplexné riešenia vrátane identifikácie RFID, systému váženia, zaznamenávania obrazu ap.

Manažment zmien

Change management

Školenie je posledným a veľmi dôležitým procesom implementácie nových riešení. Zvyšuje sa produktivita a efektívnosť automatizovanej práce

Implementácia

Implementation

Vieme, aká dôležitá je spolupráca v tejto oblasti, preto ponúkame celý rad implementačných služieb na uľahčenie riadenia.

Popredajná podpora

Aftersales Support

Chápeme a ceníme si spoluprácu založenú na dôvere. Ponúkame komplexnú popredajnú podporu v každej fáze našej spoločnej práce.

Analýza

assessment

Úspech každého projektu spočíva v identifikácii a pochopení potrieb klienta.

SAITEKI – Optimalizácia trasy

Saiteki-banner

Modul SAITEKI umožňuje optimalizáciu trasy s prihliadnutím na množstvo parametrov, zníženie nákladov a zvýšenie efektívnosti.

Manažment zdrojov

Asset Management

Na efektívne riadenie zdrojov potrebujete nástroje, ktoré zlepšujú prevádzku. Riešenia, ktoré pripravujeme, sú vyvinuté pre potreby každého klienta.

Mobilné aplikácie

Mobile Apps

Aplikácie, ktoré sme vyvinuli na podporu práce používateľov našich zariadení a systémov.

Dynamické váženie

Dynamické váženie je plne automatizovaný dynamický systém váženia odpadu. Hmotnosť sa určuje bez zastavenia zdvíhača kontajnerov na odpad.

Statické váženie

Statické váženie bolo navrhnuté ako riešenie na statické váženie komunálneho odpadu. Systém môže byť vďaka nášmu riešeniu čiastočne automatizovaný

Systémy váženia odpadu

Waste weighing

Naše systémy na váženie komunálneho odpadu – statické a dynamické – vám poskytnú presné výsledky a pomôžu vám optimalizovať náklady.