Odpadové hospodárstvo

Waste management

IKT systémy pre odvetvie odpadového hospodárstva predstavujú komplexné riešenia vrátane identifikácie RFID, systému váženia, zaznamenávania obrazu ap.

Manažment zmien

Change management

Školenie je posledným a veľmi dôležitým procesom implementácie nových riešení. Zvyšuje sa produktivita a efektívnosť automatizovanej práce

Implementácia

Implementation

Vieme, aká dôležitá je spolupráca v tejto oblasti, preto ponúkame celý rad implementačných služieb na uľahčenie riadenia.

Popredajná podpora

Aftersales Support

Chápeme a ceníme si spoluprácu založenú na dôvere. Ponúkame komplexnú popredajnú podporu v každej fáze našej spoločnej práce.

Analýza

assessment

Úspech každého projektu spočíva v identifikácii a pochopení potrieb klienta.

Optimalizácia trasy – SAITEKI

Saiteki-banner

Modul SAITEKI umožňuje optimalizáciu trasy s prihliadnutím na množstvo parametrov, zníženie nákladov a zvýšenie efektívnosti.

Manažment zdrojov

Asset Management

Na efektívne riadenie zdrojov potrebujete nástroje, ktoré zlepšujú prevádzku. Riešenia, ktoré pripravujeme, sú vyvinuté pre potreby každého klienta.

Mobilné aplikácie

Mobile Apps

Aplikácie, ktoré sme vyvinuli na podporu práce používateľov našich zariadení a systémov.

Dynamické váženie

Dynamické váženie je plne automatizovaný dynamický systém váženia odpadu. Hmotnosť sa určuje bez zastavenia zdvíhača kontajnerov na odpad.

Statické váženie

Statické váženie bolo navrhnuté ako riešenie na statické váženie komunálneho odpadu. Systém môže byť vďaka nášmu riešeniu čiastočne automatizovaný

Váhové systémy

Waste weighing

Naše systémy na váženie komunálneho odpadu – statické a dynamické – vám poskytnú presné výsledky a pomôžu vám optimalizovať náklady.