26.08.2021

Softvér v portugalčine

Neustály vývoj našich produktov a realizácia ďalších nasadení v zahraničí vyústili do novej jazykovej verzie nášho softvéru.

Portugalskú jazykovú verziu nájdete v softvéri SEPAN, mobilných aplikáciách, ako aj v palubnom počítači, ktoré podporujú procesy zberu a nakladania s odpadom.

 


Náš softvér je používateľom k dispozícii aj v iných jazykoch vrátane angličtiny, nemčiny, francúzštiny, češtiny, poľštiny, slovinčiny, litovčiny, bulharčiny, taliančiny a rumunčiny.

ICHI

Dalšie novinky

23.05.2024

ZHRNUTIE IFAT 2024

Tohtoročný IFAT Mníchov 2024 bol rekordným podujatím. Zúčastnilo sa na ňom 3 211 vystavovateľov zo 61 krajín.

22.05.2024

1. Medzinárodný Poľsko-Česko-Slovenský kongres o Odpadovom Hospodárstve.

V dňoch 22. - 24. mája sa zúčastňujeme na 1. Medzinárodnom Poľsko-Česko-Slovenskom kongrese o Odpadovom Hospodárstve.

10.05.2024

IFAT Mníchov 2024 – pred nami

Čaká vás najväčší a najvýznamnejší svetový veľtrh v oblasti vodného hospodárstva, odpadových vôd, odpadov a surovín.