28.06.2021

ELTE Group na ZOPV SR na Slovensku

Tagy: veľtrhy

Delegácia ELTE Group prezentovala naše produkty na kongrese Zväzu verejnoprospešných prác SR (ZOPV SR), ktorý sa konal 23. - 24. júna v Dolnom Kubíne. Súčasťou kongresu bol workshop o triedenom zbere odpadu a prezentácia aktuálnych technológií na podporu odpadového hospodárstva. Išlo o druhý ročník tohto podujatia, na ktorom sa naša spoločnosť zúčastnila.

– Naším cieľom bolo posilniť vzťahy s existujúcimi zákazníkmi a nadviazať kontakty s novými. Okrem toho predstaviť riešenia spoločnosti na monitorovanie a plánovanie procesu zberu odpadu, hovorí Grzegorz Nowak, prezident spoločnosti ELTE Smart, ktorá je súčasťou skupiny ELTE. – S našou ponukou sme určite oslovili ďalších potenciálnych zákazníkov. Došlo tiež k deklarovaniu ďalších objednávok od súčasných zákazníkov a odporúčaniu našich riešení novým odberateľom našich služieb,” dodáva.


Počas tohtoročného kongresu bol spomedzi našich produktov najväčší záujem o systém dynamického váženia zrážok, systém automatickej identifikácie kontajnerov RFID a možnosti softvéru SEPAN.

Dalšie novinky

12.04.2024

Kielce Veľtrh EKOTECH za nami

Skončil sa 24. ročník veľtrhu ochrany životného prostredia a odpadového hospodárstva Ekotech.

10.04.2024

III Konvent o odbornej príprave a integrácii IBK

Elte Group dołączyło do grona partnerów III Zjazdu Szkoleniowo-Integracyjnego IBK.

4.04.2024

ELTE GROUP na veľtrhu EKOTECH

Nadchádzajúci 24. ročník veľtrhu EKOTECH sa uskutoční v dňoch 10. až 11. apríla 2024 na výstavisku Targi Kielce. Ekológia a inovácie na jednom mieste !