6.10.2022

Prezentácia našich produktov na zhromaždení združení utilít v Českej republike

Od 6. do 7. októbra vo Vendryni (okres Frýdek-Místek) - blízko hraníc so Slovenskom, v hoteli Vitality sa koná valné zhromaždenie štatutárnych zástupcov združení verejnoprospešných služieb (valná hromada štatutárnych zástupcov Spolek Veřejně Prospěšných Služeb - SVPS).

 

Association of Utility Services in the Czech Republic

Počas stretnutia budú predstavené najnovšie riešenia určené pre odvetvie odpadového hospodárstva. Zastupovať nás bude Emil Brezina, náš český partner, ktorý predstaví systémy Arubamu, ICHI a bezdrôtové váženie. Pred hotelom, na výstavnej ploche, si môžete pozrieť komunálne vozidlá vybavené modernými technológiami.

 

Dvojdňová konferencia je výbornou príležitosťou na výmenu skúseností s inštitúciami a súkromnými spoločnosťami a na pohľad na smery rozvoja komunálneho priemyslu v Českej republike.

Association of Utility Services in the Czech Republic

Dalšie novinky

12.04.2024

Kielce Veľtrh EKOTECH za nami

Skončil sa 24. ročník veľtrhu ochrany životného prostredia a odpadového hospodárstva Ekotech.

10.04.2024

III Konvent o odbornej príprave a integrácii IBK

Elte Group dołączyło do grona partnerów III Zjazdu Szkoleniowo-Integracyjnego IBK.

4.04.2024

ELTE GROUP na veľtrhu EKOTECH

Nadchádzajúci 24. ročník veľtrhu EKOTECH sa uskutoční v dňoch 10. až 11. apríla 2024 na výstavisku Targi Kielce. Ekológia a inovácie na jednom mieste !