19.10.2022

POLECO2022

Tagy: veľtrhy

V Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POLECO sa zúčastňujú výrobné a servisné spoločnosti z oblasti recyklácie, odpadov, revitalizácie a rekultivácie, čistenia a upratovania. Vystavovatelia zastupujú odvetvia súvisiace s komunálnou technikou, hospodárstvom s uzavretým cyklom, obnoviteľnými zdrojmi energie, inteligentnými mestami a ochranou klímy.

POLECO2022

Počas troch dní veľtrhu od 19. do 21. októbra si môžete pozrieť celú škálu najnovších technologických riešení. V Poznani predstavíme naše riešenia vrátane: 360-stupňového záznamníka a skupiny zariadení RFID na identifikáciu a lokalizáciu kontajnerov. Nachádzame sa v pavilóne 7A v stánku č. 29.


Okrem širokej ponuky vystavovateľov na medzinárodnom veľtrhu v Poznani organizátori pripravili aj konferenčnú zónu. Konferencie sú spojené s priemyselnými diskusiami. Účastníci veľtrhu budú mať možnosť zúčastniť sa na diskusiách o správnych postupoch pri nakladaní s odpadmi, bezemisnej doprave a komunálnych službách, ochrane životného prostredia vo svetle aktuálnej legislatívy a mnohých ďalších témach.


Navštívte náš stánok.

POLECO2022

Dalšie novinky

23.05.2024

ZHRNUTIE IFAT 2024

Tohtoročný IFAT Mníchov 2024 bol rekordným podujatím. Zúčastnilo sa na ňom 3 211 vystavovateľov zo 61 krajín.

22.05.2024

1. Medzinárodný Poľsko-Česko-Slovenský kongres o Odpadovom Hospodárstve.

V dňoch 22. - 24. mája sa zúčastňujeme na 1. Medzinárodnom Poľsko-Česko-Slovenskom kongrese o Odpadovom Hospodárstve.

10.05.2024

IFAT Mníchov 2024 – pred nami

Čaká vás najväčší a najvýznamnejší svetový veľtrh v oblasti vodného hospodárstva, odpadových vôd, odpadov a surovín.