24.03.2022

Najväčší veľtrh environmentálnych technológií

Chystáme sa na veľtrh v Mníchove. Najväčší svetový veľtrh environmentálnych technológií sa bude konať v bavorskej metropole od 30. mája do 3. júna 2022. Chceme skromne prispieť k rozvoju hospodárstva uzavretého cyklu a recyklácie plastov. Na veľtrh prinesieme niekoľko našich nových riešení. IFAT bude príležitosťou na diskusiu o výzvach a prekážkach v tomto odvetví, ako aj miestom na prezentáciu príkladov osvedčených postupov.

The largest fair for environmental technology

Tohtoročné stretnutie bude plné vášnivých diskusií o recyklácii odpadu, o návrate recyklovateľných materiálov do obehu vytvorením veľmi zložitých procesných reťazcov pozostávajúcich z prepravy, triedenia a spracovania. Organizátori sa pokúsia odpovedať na otázku: Ako môžeme zabezpečiť vysokú životnú úroveň pre rastúcu svetovú populáciu bez toho, aby sme drancovali naše prírodné zdroje alebo sa topili v mori odpadkov?

 

Kľúčové otázky, ktoré sa budú na veľtrhu riešiť:
– recyklácia plastov s vysokým potenciálom ochrany klímy
– národné stratégie hospodárstva s uzavretým cyklom v koaličnej dohode
– obehové hospodárstvo ako základná súčasť dohody EÚ
– medzinárodná zmluva, ktorej cieľom bude ukončiť globálne znečistenie plastmi.

 

Oficiálna webová stránka veľtrhu: https://ifat.de/en/

The largest fair for environmental technology

Dalšie novinky

23.05.2024

ZHRNUTIE IFAT 2024

Tohtoročný IFAT Mníchov 2024 bol rekordným podujatím. Zúčastnilo sa na ňom 3 211 vystavovateľov zo 61 krajín.

22.05.2024

1. Medzinárodný Poľsko-Česko-Slovenský kongres o Odpadovom Hospodárstve.

V dňoch 22. - 24. mája sa zúčastňujeme na 1. Medzinárodnom Poľsko-Česko-Slovenskom kongrese o Odpadovom Hospodárstve.

10.05.2024

IFAT Mníchov 2024 – pred nami

Čaká vás najväčší a najvýznamnejší svetový veľtrh v oblasti vodného hospodárstva, odpadových vôd, odpadov a surovín.