27.07.2022

Manuálny identifikačný systém s technológiou RFID. Odstraňuje pochybnosti a podporuje kontrolu

Kontajnery a/alebo nádoby možno identifikovať aj manuálne pomocou bezdrôtovej čítačky RFID, ktorá číta informácie z transpondéra RFID namontovaného na akomkoľvek type kontajnera (nádoby). Manuálnu identifikáciu RFID vykonáva systém ET Manual RFID.

Manual identification system with RFID technology. Eliminates doubts and supports control

Možno ho použiť na širokú škálu kontajnerov a zásobníkov: 

 

– je vybavený profesionálnou sadou zariadení – identifikácia kontajnerov sa realizuje pomocou manuálnej čítačky RFID spolu s dokovacou stanicou namontovanou na vozidle a transpondérmi RFID namontovanými na kontajneroch

 

– umožňuje manuálne načítanie transpondéra pri prevzatí kontajnera
– spolupracuje s rôznymi typmi transpondérov
– pracuje na rôznych frekvenciách
– zisťuje a signalizuje nezrovnalosti počas vykonávania plánovanej trasy
– spolupracuje so systémom plánovania trás a harmonogramov (ET Plan)
– je kompatibilný so systémom realizácie a kontroly trasy a harmonogramu (ET Control)
– je kompatibilný s terminálom PDA (ET Connect).

Manual identification system with RFID technology. Eliminates doubts and supports control

Dalšie novinky

23.05.2024

ZHRNUTIE IFAT 2024

Tohtoročný IFAT Mníchov 2024 bol rekordným podujatím. Zúčastnilo sa na ňom 3 211 vystavovateľov zo 61 krajín.

22.05.2024

1. Medzinárodný Poľsko-Česko-Slovenský kongres o Odpadovom Hospodárstve.

V dňoch 22. - 24. mája sa zúčastňujeme na 1. Medzinárodnom Poľsko-Česko-Slovenskom kongrese o Odpadovom Hospodárstve.

10.05.2024

IFAT Mníchov 2024 – pred nami

Čaká vás najväčší a najvýznamnejší svetový veľtrh v oblasti vodného hospodárstva, odpadových vôd, odpadov a surovín.