12.10.2022

Kongres Združenia komunálnych služieb v Českej republike

Začal sa 60. KONGRES SKS (Sdružení Komunálních Služeb – Združenie komunálnych služieb) Konferencia sa bude konať od 12. do 14. októbra 2022 v Wellness Hotel Vista na Dolnej Morave. Záštitu nad podujatím prevzal pardubický hejtman Martin Netolický.

Association of Municipal Services in the Czech Republic

Sme partnerom podujatia. Okrem prednášok a stretnutí je súčasťou programu aj workshop: “Spôsoby, ako dosiahnuť ciele triedenia”.


Stretnutie slúži na diskusiu o súčasnom stave komunálnych služieb v Českej republike a na určenie smerov rozvoja. Na podujatí nás bude zastupovať Emil Brezina.


Kongres je výbornou príležitosťou na nadviazanie ďalších obchodných kontaktov a nových známostí. Oficiálne zasadnutie bude venované výročnému hodnoteniu činnosti združenia a odovzdávaniu ocenení.

Association of Municipal Services in the Czech Republic

Dalšie novinky

23.05.2024

ZHRNUTIE IFAT 2024

Tohtoročný IFAT Mníchov 2024 bol rekordným podujatím. Zúčastnilo sa na ňom 3 211 vystavovateľov zo 61 krajín.

22.05.2024

1. Medzinárodný Poľsko-Česko-Slovenský kongres o Odpadovom Hospodárstve.

V dňoch 22. - 24. mája sa zúčastňujeme na 1. Medzinárodnom Poľsko-Česko-Slovenskom kongrese o Odpadovom Hospodárstve.

10.05.2024

IFAT Mníchov 2024 – pred nami

Čaká vás najväčší a najvýznamnejší svetový veľtrh v oblasti vodného hospodárstva, odpadových vôd, odpadov a surovín.