18.10.2022

Kongres Slovenskej asociácie verejnoprospešných služieb

V dňoch 18. - 19. októbra 2022 sa v hoteli Atrium v Novom Smokovci uskutoční konferencia Združenia organizácií Verejnoprospešných služieb SR.

The kongress

Zúčastňujeme sa Zjazdu ZOVP SR v spoločnosti obchodných partnerov a priateľov z oblasti komunálnych služieb. Na konferencii sa zúčastňujú zástupcovia samospráv a výrobcovia podporujúci komunálne služby pre mestá a obce na Slovensku.


Program podujatia zahŕňa okrem iného workshop na tému “Úprava odpadu pred skládkovaním v MBÚ”, prezentáciu vozidiel zaradených do vozového parku obcí a prezentácie vystavovateľov v kongresovej sále. Zastupovať nás budú generálny riaditeľ Grzegorz Nowak a Emil Brezina. Počas výstavy budeme hovoriť o našich systémoch Ichi a Arubamu a bezdrôtových váhach pre komunálne vozidlá.


Od 19. do 21. októbra sa zúčastníme na veľtrhu POLECO v Poznani, na ktorý vás srdečne pozývame.

Dalšie novinky

23.05.2024

ZHRNUTIE IFAT 2024

Tohtoročný IFAT Mníchov 2024 bol rekordným podujatím. Zúčastnilo sa na ňom 3 211 vystavovateľov zo 61 krajín.

22.05.2024

1. Medzinárodný Poľsko-Česko-Slovenský kongres o Odpadovom Hospodárstve.

V dňoch 22. - 24. mája sa zúčastňujeme na 1. Medzinárodnom Poľsko-Česko-Slovenskom kongrese o Odpadovom Hospodárstve.

10.05.2024

IFAT Mníchov 2024 – pred nami

Čaká vás najväčší a najvýznamnejší svetový veľtrh v oblasti vodného hospodárstva, odpadových vôd, odpadov a surovín.