10.05.2024

IFAT Mníchov 2024 – pred nami

Pred nami je najväčší a najvýznamnejší svetový veľtrh pre vodné hospodárstvo, odpadové vody, odpady a suroviny IFAT 2024, ktorý sa bude konať v Mníchove od 13. do 17. mája 2024.

IFAT

IFAT je platformou riešení, podujatím na vytváranie sietí a vedomostným centrom, ktoré spája kľúčových medzinárodných vystavovateľov z celého sveta, ktorí sú odborníkmi v oblasti vodárenstva, odpadových vôd, recyklácie a komunálnych technológií.


Medzi témy tohtoročného podujatia budú patriť:
– udržateľná vodná infraštruktúra, riešenie globálnych výziev nedostatku vody a záplav,
– udržateľné hospodárenie s vodou so zameraním na opätovné využívanie vody a energeticky účinné čističky odpadových vôd,
– hospodárstvo s uzavretým cyklom a efektívne využívanie zdrojov, riadenie materiálových tokov a logistika a mobilita v oblasti komunálnych technológií a odpadového hospodárstva,
– s dôrazom na mechanické a chemické procesy súvisiace s recykláciou plastov, recykláciou batérií a vodíkom v hospodárstve s uzavretým cyklom.


Udržateľnosť v oblasti odpadového hospodárstva je pre skupinu ELTE blízkou témou.
Budeme chcieť predstaviť naše produktové a softvérové inovácie pre odvetvie odpadového hospodárstva.


Predstavíme 3 najdôležitejšie piliere riešení:
Váhové systémy, dynamické a statické, na evidenciu hmotnosti vyzbieraného odpadu,
kontajnerové a nádobové systémy na autorizáciu prístupu ku kontajnerom, sledovanie ich polohy s možnosťou merania ich naplnenia,
identifikačné systémy, manuálne aj automatické, na čítanie a identifikáciu kontajnerov a nádob.

 

Budeme v hale A6, stánok 238

 

Oficiálna webová stránka veľtrhu: https://ifat.de/en/

IFAT

Dalšie novinky

12.04.2024

Kielce Veľtrh EKOTECH za nami

Skončil sa 24. ročník veľtrhu ochrany životného prostredia a odpadového hospodárstva Ekotech.

10.04.2024

III Konvent o odbornej príprave a integrácii IBK

Elte Group dołączyło do grona partnerów III Zjazdu Szkoleniowo-Integracyjnego IBK.

4.04.2024

ELTE GROUP na veľtrhu EKOTECH

Nadchádzajúci 24. ročník veľtrhu EKOTECH sa uskutoční v dňoch 10. až 11. apríla 2024 na výstavisku Targi Kielce. Ekológia a inovácie na jednom mieste !