27.09.2022

Ecomondo2022

Ecomondo je najvýznamnejším podujatím v Stredomorí v oblasti hospodárstva obnoviteľných a nerastných zdrojov a obehového hospodárstva. Tento rok sa veľtrh uskutoční od 8. do 11. novembra 2022, tradične v Rimini Expo Centre. Pôjde o 25. ročník veľtrhu. Svoj príchod ohlásilo približne 1 000 spoločností z viac ako 30 krajín z celého sveta.

Green Technology Expo

Na veľtrh ideme s našimi riešeniami v oblasti inovácií pre sektor odpadového hospodárstva, medzi ktoré patria: 360-stupňový záznamník, bezdrôtová váha a skupina zariadení RFID na identifikáciu a lokalizáciu kontajnerov. Budeme v hale A5 v stánku 150.


Program veľtrhu Ecomondo 2022 zahŕňa sériu prednášok, workshopov a seminárov, ktoré sa bližšie zaoberajú otázkami súvisiacimi s hospodárstvom s uzavretým cyklom, regeneratívnym hospodárstvom, odpadovým hospodárstvom a biohospodárstvom. Cieľom stretnutí je predstaviť najnovšie trendy v oblasti obehového hospodárstva z pohľadu rôznych krajín. Veľký dôraz sa kladie na spoločnosti zamerané na inovácie a vytváranie potravinových centier.


Počas veľtrhu sa budú riešiť tieto témy:

Odpad a zdroje:

-Odpadové hospodárstvo a integrované služby zhodnocovania
-Technológie a zariadenia na likvidáciu komunálneho a priemyselného odpadu
-Zariadenia a vozidlá na zber a prepravu odpadu
-Systémy a kontajnery na odpad
-Stroje a zariadenia na prepravu a zdvíhanie odpadu
-Ekologický dizajn a nové materiály
-Servis a opravy


Voda:

-Integrovaný kolobeh vody
-Monitorovanie a digitalizácia: voda, vzduch, pôda

-Uzavretý cyklus biohospodárstva:

-Biopriemysel
-Bioenergia
-Agropotravinársky priemysel a modrý rast


Sanácia a hydrogeologické riziká:

-Sanácia a rekultivácia kontaminovaných lokalít
-Hydrogeologické riziká a prevencia katastrof


Súbežne s výstavou Ecomondo prebieha medzinárodná výstava Key Energy, ktorá predstavuje technológie, služby a integrované riešenia na podporu a urýchlenie prechodu na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo. Výstava zahŕňa procesy od využívania obnoviteľných zdrojov energie, skladovania a riadenia energie až po využívanie digitálnych technológií. Hlavným sloganom Key Energy je: dekarbonizácia hospodárstva.

Green Technology Expo

Dalšie novinky

23.05.2024

ZHRNUTIE IFAT 2024

Tohtoročný IFAT Mníchov 2024 bol rekordným podujatím. Zúčastnilo sa na ňom 3 211 vystavovateľov zo 61 krajín.

22.05.2024

1. Medzinárodný Poľsko-Česko-Slovenský kongres o Odpadovom Hospodárstve.

V dňoch 22. - 24. mája sa zúčastňujeme na 1. Medzinárodnom Poľsko-Česko-Slovenskom kongrese o Odpadovom Hospodárstve.

10.05.2024

IFAT Mníchov 2024 – pred nami

Čaká vás najväčší a najvýznamnejší svetový veľtrh v oblasti vodného hospodárstva, odpadových vôd, odpadov a surovín.