28.06.2022

Ďalší krok skupiny Elte na zvýšenie efektívnosti odpadového hospodárstva

Vďaka spolupráci s BC Logia Naše výrobky sme inštalovali na vozidlá skupiny SUEZ v Českej republike. Systém je určený na zabezpečenie dokumentácie o zbere odpadu a na monitorovanie zberu kontajnerov. Vďaka tomu sa výrazne zvýši úroveň kontroly v oblasti odpadového hospodárstva.

A further step by Elte Group to increase waste management efficiency

Na vozidlá sme nainštalovali tlačidlové panely, ktoré sa pripájajú k systému RFID. Obsluha na zadnej strane vozidla má štyri tlačidlá na pridávanie poznámok o tom, že kontajner je naplnený na 25, 50, 75 alebo 100 percent. V rámci predplatného poskytujeme nášmu zákazníkovi plnú technickú podporu. V blízkej budúcnosti budú príslušným zariadením vybavené ďalšie vozidlá.

A further step by Elte Group to increase waste management efficiency

Dalšie novinky

10.05.2024

IFAT Mníchov 2024 – pred nami

Čaká vás najväčší a najvýznamnejší svetový veľtrh v oblasti vodného hospodárstva, odpadových vôd, odpadov a surovín.

12.04.2024

Kielce Veľtrh EKOTECH za nami

Skončil sa 24. ročník veľtrhu ochrany životného prostredia a odpadového hospodárstva Ekotech.

10.04.2024

III Konvent o odbornej príprave a integrácii IBK

Elte Group dołączyło do grona partnerów III Zjazdu Szkoleniowo-Integracyjnego IBK.