GPS Advanced N2.5

Lokalizator GPS nowej generacji połączony ze wszystkimi dostępnymi systemami do nich: Systemy RFID, waga dynamiczna oraz terminal PDA.

Mobilny lokalizator GPS

Jest to samodzielne, niewielkie urządzenie do śledzenia osób i obiektów. Wskazuje punkt na mapie i przekazuje dane do systemu. Przyciski aktywności pozwalają na zgłaszanie predefiniowanych zdarzeń, takich jak sygnał SOS czy punkt rozpoczęcia/ zakończenia pracy.

Podstawowy lokalizator GPS

Urządzenie wskazuje punkt na mapie (aktualne położenie pojazdu). Może być podłączone do magistrali CAN pojazdu. Przesyła informacje do systemu.

Lokalizator pojemników na odpady

Tracker kontenera na odpady to nowoczesne urządzenie z wbudowanymi akumulatorami przeznaczone do monitorowania lokalizacji kontenera.

Rejestrator 360°

Cyfrowy rejestrator obrazu współpracujący z oprogramowaniem ICHI, którego zadaniem jest zapisywanie na kartę SD obrazu z kamer.

PhotoBox

Photobox to cyfrowy rejestrator wideo, który zapisuje na karcie SD obraz z kamer zainstalowanych w pojeździe wraz z danymi o lokalizacji.

PDA Terminal 8″

PDA Terminal 8”

PDA z ekranem dotykowym wspiera i usprawnia proces wykonywania zadań. Zamiast pięciocalowego terminala możemy użyć ośmiocalowego. Większy terminal jest wygodniejszy w użyciu.

Getac

Getac

Komputer pokładowy GETAC umożliwia komunikację kierowcy z operatorem i kontrolę poprawności działania systemu.

Czujnik zapełnienia pojemników

Waste Bin Fill-Level Sensor

Bell Box jest bezprzewodowym urządzeniem wyposażonym w czujnik ultradźwiękowy, który po zainstalowaniu dokonuje bieżącego pomiaru stanu zapełnienia pojemnika na odpady.

FX 500 Panel 5”

500 panel 5"

Ważny element systemu RFID. Dzięki komputerowi pokładowemu można sprawdzić poprawność działania wszystkich elementów systemu.

Karty RFID / Chipy Dallas

Accessories

Rozwiązanie do identyfikacji pracowników, które pozwala na śledzenie czasu pracy każdego pracownika na poszczególnych pojazdach i/lub maszynach.

Czujnik okna wagowego

Czujnik odpowiedzialny za inicjowanie i kończenie procesu ważenia. Jest podstawową informacją wejściową dla systemu wag dynamicznych uruchamiających główną operację ważenia.

Czujnik ultradźwiękowy

Ultrasonic sensor

Czujnik ultradźwiękowy oraz czujnik zbliżeniowy umieszczony jest na podnośniku. Dzięki niemu czujnik wykrywa czy pojemnik jest zawieszony na grzebieniu czy nie.

Panel przycisków

Przyciski można skonfigurować według własnych potrzeb. Wykonane ze stali nierdzewnej, łatwo dostępne nawet w rękawicach. Grawerowanie odbywa się w procesie konstrukcyjnym, dzięki temu możliwe jest naniesienie dedykowanego tekstu.